دانلود رایگان کتاب سرچشمه‌های گزاره‌ها یا ذهنیات

دانلود رایگان کتاب سرچشمه‌های گزاره‌ها یا ذهنیات

 

دانلود رایگان کتاب سرچشمه گزاره ها و ذهنیات

 
‏سرشناسه:قریشی، سيدرضا، ‏‫۱۳۵۵ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور:سرچشمه‌های گزاره‌ها یا ذهنیات/ پدیدآورنده سیدرضا قریشی.
‏مشخصات نشر:تهران: گنجور، ‏‫۱۴۰۱.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۵۸ ص.‬
‏شابک:‏‫‬‭978-622-302-263-0
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:فلسفه ذهن
Philosophy of mind
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‭BD۴۱۸/۳
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭۱۲۸/۲
‏شماره کتابشناسی ملی:۸۹۶۶۲۰۴
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی:فیپا
 

دوس داری کتابتو چاپ کنی اینجا کلیک کن

مقدمه کتاب

ضدیت با موجود نبودنِ ذهنیات، باعث ذهنیات است مثلاً گاهی، به انواع گوناگونِ غیرمستقیم و ناخودآگاه، فرد با موجود بودن خود نیز ضدیت دارد. میان موجود بودن ذهنیات و موجود نبودن ذهنیات، ستیز وجود دارد، و این نیز باعث موجود شدنِ ذهنیات است.

در اصل و به انواع گوناگون، خشونت­ورزی­ها، حرکت­ها، ستیزها و ضدیت­ها برای انجام دادن­ و موجود بودن ذهنیات و گزاره­ها، و از طرفی دیگر، خشونت­ورزی­ها، حرکت­ها، ستیزها و ضدیت­ها، نداشتن­ها و انجام دادن­ها، داشتن­ها برای موجود شدن­ ذهنیات و گزاره­ها موجود است، و در صورتِ پیروز شدن موجود شدن ذهنیات و گزاره­ها است که ذهنیات و گزاره­ها موجود می­شوند و موجود هستند. مثلاً در بسیاری موارد و مواقع، فرد در پی ضدیت و در پی ستیز داشتن­ها و بعد انجام دادن­های اعمال و امورِ گوناگون، برای موجود بودن و ادامه یافتن موجود بودن خودش است، و فرد این ستیز، ضدیت و انجام دادن اعمال را، علیه موجود نبودن و نیز  ضدیت و انجام عمل و خشونت­ورزی­ها، علیه موجود نبودن و علیه ادامه نیافتن موجودیت خودش دارد. اما از طرف دیگر، موجود نبودن هم، دارای ضدیت، ستیز و خشونت­ورزی بر ضد و علیه موجود بودن و ادامه یافتن موجود بودن فرد است. هرچند موجود نبودن و موجود نشدن ذهنیات و گزاره­ها هم دارای خشونت­ورزی­ها،  نداشتن­ها، ضدیت­ها و ستیزها در راه موجود نشدن­ ذهنیات و گزاره­ها است.دانلود رایگان کتاب سرچشمه‌های گزاره‌ها یا ذهنیات

 برای مثال، در خیلی موارد، فرد در پی نمردن است، و به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار یا پنهان، کم یا زیاد و آگاهانه یا غیرآگاهانه، با مردن و موجود نبودنِ خودش ستیزها، خشونت­ورزی­ها و ضدیت­هایی انجام می­دهد، و با این ستیزها، خشونت­ورزی­ها و ضدیت­ها، بر موانع، موضوعات، امور، مسائل و عواملی، که به انواعِ گوناگون، باعثِ مرگ و موجود نبودن وی است پیروز می­شود، تا بعد زنده و موجود بماند و به زنده بودن و نمردن ادامه دهد. اما از سوی دیگر، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، پنهان یا آشکار، کم یا زیاد و آگاهانه یا غیرآگاهانه، عوامل، موضوعات، امور و چیزهایی در خودِ فرد موجود است که در پی این است که آن فرد به زندگی و موجود بودن ادامه ندهد؛ اما هنگامی که این عوامل، موضوعات، امور و مسائل پیروز نشدند، و بر عوامل، امور و اعمالی که باعث زنده بودن و نمردن فرد است نچربیدند، آن گاه این فرد زنده می ماند و به زندگی ادامه می­دهد و نمی­میرد.

هرچند ممکن است این موضوعات، عوامل، مسائل و امور که در خودِ فرد و امورِ وی است، به طورِ مستقیم و آشکار نباشد و چون اغلب به طورِ غیرمستقیم، پنهان و غیرآگاهانه در فرد وجود دارد، انسان این موضوع را متوجه نمی­شود و به آن پی نمی­برد. به عنوان نمونه از این امور، موضوعات و چیزهایی که در پی این هستند که فرد زنده و موجود نباشد و موجود و زنده نماند، می­توان به این موارد اشاره کرد: سکته، انواع بیماری­ها، سرطان، خودکشی، ضدیتِ غیرمستقیم با خود، کشتن­های غیرمستقیم، ندانسته و ناخواستۀ خود (که به طور آشکار، مستقیم، دانسته و خواسته نیست) و پرداختن به اعمال و اموری که بدون آن که فرد بخواهد یا بداند و بفهمد که در آینده باعث مرگ و زنده نبودن وی می­شود.

ممکن است فرد، امور و کارهایی را برای دیگران انجام دهد که بدون آن که به طور مستقیم و آشکار بداند و آگاه باشد، در آیندۀ دور یا نزدیک، با امور، موضوعات و اتفاقاتی که پیش می­آید، باعث مرگ و زنده نبودن فرد شود، اما در اصل این موضوع را فرد از قبل و به طور غیرآگاهانه، غیرمستقیم و پنهان می­دانسته و به این ترتیب آن فرد به شکل غیرمستقیم و ناخودآگاه در پی نابود کردن خودش رفته و کشیده شده است. البته با این مواردی که بیان شد می­توان چنین گفت که این ضدیت­ها، خشونت­ورزی­ها و ستیزها به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، پنهان یا آشکار، کم یا زیاد و آگاهانه یا غیرآگاهانه دربارۀ موجود بودن، موجود کردن و موجود شدن ذهنیات و گزاره­ها، و از طرف دیگر موجود نبودن، موجود نشدن و موجود نکردن ذهنیات و یا بنا به نظری جدیدتر در فلسفه، دربارۀ گزاره­ها هم وجود دارد، موجود است و صدق می­کند. اما چون اغلب این موضوع، ضدیت­ها، ستیزها و خشونت­ورزی­ها در ذهن و در ذهنیات وگزاره­ها، و همچنین در «گزاره­ها در گزاره­ها»، به طورِ غیرمستقیم، پنهان، کم و ناخودآگاه است، این موضوع، تضاد، ستیز و خشونت­ورزی­ به طورِ آشکار، مستقیم، آگاهانه و زیاد به چشم نمی­آید و آشکار نیست. و یا ذهن، فرد و «گزاره­ها در گزاره­ها» به این موضوع پی نمی­برند و آن را درک نمی­کنند و نمی­د­انند یا حتی گاهی فرد، ذهن و «گزاره­ها در گزاره­ها»، این موضوع را انکار می­کنند.

البته گاهی هم موجودیت مرگ، سرچشمه و دلیلی برای موجود ماندن و موجود بودن و ادامه دادن به موجودیت فرد یا افراد یا ذهنیات و گزاره­ها است، و این موضوع زمانی است که فرد یا افرادی که به این نتیجه و دریافت رسیده­اند که مرگ موجود است و بالاخره می­میرند، در پی این بروند که به زنده بودن ادامه دهند، زنده بمانند و در زنده بودن موجودیت داشته باشندو به همین دلیل، این فرد یا افراد در پی انجام اعمال و اموری می­روند که به واسطل ضدیت با مردن و ستیز با عوامل مرگ زنده بمانند، زنده باشند و به زنده بودن ادامه دهند. اما از سوی دیگر، می توان گفت که ذهن، ذهنیات و گزاره­ها نیز، وقتی دریابند که ممکن است گاهی موجود نبودن و یا مرگِ ذهنیات و گزاره­ها رخ دهد، آن گاه در پی ضدیت با مرگ، ضدیت و ستیز با زنده نبودن، با موجود کردن، موجود شدن و موجود بودن و ادامه یافتنِ موجود بودن ذهنیات و گزاره­ها می­روند و سپس در برخی مواقع، پاره­ای از گزاره ها و ذهنیات موجود است و موجود می­شود.

ستیزها، خشونت­ورزی­ها و ضدیت­ها بین مردن و زنده ماندن هم، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، پنهان یا آشکار، آگاهانه یا غیرآگاهانه و کم یا زیاد موجود است و به انواعِ گوناگون ادامه می­یابد، و این موضوع دربارۀ ذهن و ذهنیات و یا «گزاره­ها در گزاره­ها» و گزاره­ها نیز موجود است، رخ می­دهد و ادامه می­یابد. برای مثال، ستیز و خشونت­ورزی و مخالفت با ضدیت­ها، خشونت­ورزی­ها و ستیزها نیز موجود است. و ستیز، خشونت­ورزی­ها و ضدیت با ستیز و خشونت­ورزی و ضدیت در پی این است که ستیز، ضدیت و خشونت­ورزی موجود نباشد و ادامه نیابد، ولی از طرف دیگر خودِ ستیز، خشونت­ورزی و ضدیت در پی این است که موجود باشد، ادامۀ موجودیت داشته باشد و موجود شود. به همین سبب، از جانب خشونت­ورزی، ضدیت و ستیز نیز در ستیز، خشونت­ورزی و ضدیت، با ضدیت و خشونت­ورزی و ستیز علیه ضدیت و خشونت­ورزی و ستیز است. مثلاً، ضدیت با ضدیت، می­خواهد ضدیت موجود نباشد، و از طرف دیگر، ضدیت هم می­خواهد با ضدیت علیهِ ضدیت، ضدیت موجود باشد و ادامۀ موجودیت یابد و موجود باشد (پس این ضدیت­ها موجود است، اما ضدیت با ضدیت هم نوعی ضدیت دارد). خشونت­ورزی­ها علیه خشونت­ورزی­ نیز نوعی خشونت­ورزی دارد؛ زیرا خشونت­ورزی­ای علیه خشونت­ورزی است. به عبارت دیگر، حتی برای نبودن خشونت­ورزی هم، خشونت­ورزی لازم است. در فرد و ذهن برای خشونت نورزیدن نیز خشونت­ورزی لازم است تا بعد خشونت­ورزی موجود نشود.دانلود رایگان کتاب سرچشمه‌های گزاره‌ها یا ذهنیات

البته از آن جایی که اغلب و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، پنهان یا آشکار، آگاهانه یا غیرآگاهانه و کم یا زیاد، موجود شدن، موجود بودن و موجود کردن امور، اعمال و موضوعات و همین طور ذهنیات و گزاره­های گوناگون موجود است؛ بنابراین، امور، اعمال، موضوعات و موجود بودن و موجود شدن و همین طور ذهنیات و گزاره­ها با موجود بودن، موجود شدن و موجود کردن خشونت­ورزی­ها، ضدیت ها و ستیزهای گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار یا پنهان، آگاهانه یا غیرآگاهانه و کم یا زیاد همراه است. و به طور کم یا زیاد، آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم، نمی­تواند بدون این همراه بودن­ها باشد؛ اما باز هم این خشونت­ورزی­ها، ضدیت­ها، ستیزها، موجود بودن­ها و موجود شدن­های گوناگون موجود هستند و این موضوع، تسلسل و موجودیت، موجود شدن، موجود کردن و موجود بودن همچنان ادامه می­یابد. در بسیاری موارد و مواقع نیز، خشونت­ورزی­ها و ضدیت ها همراه با خشونت­ورزی­ها و ضدیت­هایی برای موجود نبودن، موجود نشدن و موجود نکردن خشونت­ورزی­ها، ضدیت­ها و ستیزها در فرد یا افراد، ذهن، ذهنیات، «گزاره­ها در گزاره­ها» و گزاره­ها است.

هرچند در ادامه، همچنان این خشونت­ورزی­ها، ضدیت­ها، ستیزها و موجود بودن­ها، برای موجود نبودن، موجود نشدن و موجود نکردن خشونت­ورزی­ها، ضدیت­ها، ستیزها و موجود بودن­ها، موجود شدن­ها و موجود کردن­ها (مثلاً در امور، اعمال، مسائل و همین طور ذهنیات و گزاره­ها) نیز دارای خشونت­ورزی، ضدیت و ستیز برای موجود نبودن و موجود نکردن (مثلاً در امور، اعمال، مسائل و همین طور ذهنیات و گزاره­ها) است و همچنان این موضوع و تسلسل ادامه می­یابد، موجود است و موجود می­شود. ضدیت، به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، آگاهانه یا غیرآگاهانه و کم یا زیاد، ضدیت، ستیز و خشونت­ورزی حرکت­دهندۀ حرکت کردن­ها، در موضوعات و امور و اعمال است؛ اما این موضوع به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، پنهان یا آشکار، کم یا زیاد و آگاهانه یا غیرآگاهان، دربارۀ موجود شدن و موجود کردن ذهنیات، و از طرفِ دیگر، دربارۀ موجود نکردن موجود کردن­های ذهنیات و گزاره­ها نیز رخ می­دهد، موجود است و عملی می­شود. اما از طرف دیگر نیز به انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم، آگاهانه یا غیرآگاهانه و کم یا زیاد و آگاهانه یا غیرآگاهانه، حرکت نیز حرکت­دهندۀ انواعِ گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیمِ خشونت­ورزی­ها و ستیزها و ضدیت­ها است.دانلود رایگان کتاب سرچشمه‌های گزاره‌ها یا ذهنیات

به انواعِ گوناگون، حرکت از خشونت­ورزی، ستیز و ضدیت، از حرکت و از حرکت­دهندۀ حرکت­ها است و این موضوع دربارۀ بهترینِ انواع موجود شدن و موجود کردن ذهنیات و گزاره­ها، و از سوی دیگر، موجود نکردنِ موجود کردن ذهنیات و گزاره­ها نیز رخ می­دهد و موجود است. خشونت­ورزی، ستیز و ضدیت موجودکنندۀ موجود کردن و موجود شدن هم هست که این موضوع دربارۀ خشونت­ورزی، ستیز و ضدیت بینِ موجود کردن و موجود شدن ذهنیات و یا گزاره­ها، و از طرفِ دیگر، موجود نکردنِ موجود کردن و موجود نشدن موجود شدن ذهنیات و گزاره­ها هم رخ می­دهد و موجود است. هر چند ممکن است این موضوع، به طورِ مستقیم، آشکار و آگاهانه فهم و دریافت نشود و به طورِ غیرمستقیم، پنهان، ناخودآگاه، دوربینانه، عمیق و به وسیلۀ بررسی کردن دریافت شود. مثلاً اگر دقت کنیم و عمیق­تر ­به بررسی بپردازیم، در ذهنیات و یا گزاره­ها، به انواعِ گوناگون، ستیز، ضدیت و خشونت­ورزی برای این که مثلاً تفکر کردن یا برخی تفکر کردن درست و خوب است، یا آن که برخی از شیوه­های تفکر کردن نادرست و بد است، در ذهن یا در فرد یا در «گزاره­ها در گزارهها» موجود است و رخ می دهد. هر چند ممکن است این موضوع را، به طور غیرمستقیم، پنهان، ناخودآگاه، کم و با دوربینی دریابیم. پس این موضوع نیز نشان می­دهد که حتی اگر ندانیم و آگاه نباشیم، در بین ذهنیات و یا گزاره­ها، ضدیت، ستیز و خشونت­ورزی­هایی برای موجود کردن و موجود شدن و موجود بودن ذهنیات و گزاره­ها، و از طرفِ دیگر، انواعی از ستیزها و خشونت­ورزی­ها و ضدیت­ها، برای موجود نکردنِ موجود کردن و موجود نشدن موجود شدن ذهنیات و گزاره­ها رخ می­دهد و موجود است. هر چند ممکن است گاهی و در برخی ذهنیات و گزاره­ها، به موجود بودن این ستیزها و خشونت­ورزی­ها و ضدیت­ها برسیم و آن­ها رادریابیم؛ اما این ضدیت­ها ، ستیزها و خشونت­ورزی­ها، به انواعِ گوناگونِ غیرمستقیم، پنهان، ناخودآگاه و بدونِ آن که بدانیم در ذهنیات و گزاره­های دیگر هم رخ می­دهد و موجود است.

ستیز و خشونت­رزی و ضدیت برای موجود کردن و موجود بودن و موجود کردنِ موجود نکردن و موجود بودنِ موجود نبودن، موجود است و وجود دارد که این موضوع دربارۀ موجود کردن و موجود شدن و موجود بودن ذهنیات و یا گزاره­ها و از طرف دیگر، موجود کردن موجود نکردن و موجود شدنِ موجود نشدن ذهنیات و گزاره­ها، هم رخ می­دهد، صادق است و وجود دارد.

البته در این کتاب به برخی موارد، مانند بدبینی، توهم، تنهایی، نداشتن تمرکز، فراموشی، انجام امورِ امور غیراخلاقیی و غیره پرداخته شد که به انواع مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار یا پنهان، آگاهانه یا غیرآگاهانه و کم یا زیاد، زیر مجموعه و اعضایی از مجموعۀ انواعِ ستیزها، ضدیت­ها و خشونت­ورزی­ها هستند و دارای انواعی گوناگون از ستیزها، خشونت­ورزی­ها و ضدیت­ها در خودشان هستند و سپس این عضوها و زیر مجموعه­ها که سرچشمه، دلایل، امور و موضوعاتی هستند که موجودکننده و یا موجودکنندۀ موجود نکردن ذهنیات و گزاره­ها هستند پرداخته شد و دلایل، چرایی و چگونگی این موارد توضیح داده شد.

در این کتاب در قسمت­های گوناگون این عبارت آورده شده است: «به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و پنهان یا آشکار و کم یا زیاد و آگاهانه یا غیرآگاهانه»، و این موضوع به این دلیل است که ممکن است، در خیلی موارد، مواقع، موضوعات، امور، ذهنیات و گزاره­ها، مسائل و اموری موجود باشد یا موجود نباشد که به طورِ غیرمستقیم، پنهان، کم و غیرآگاهانه است، و ممکن است فرد، ذهن و «گزاره­ها در گزاره­ها» این مسائل و موضوعات را به طورِ مستقیم، آشکار و آگاهانه نداند و پی نبرد؛ ولی با این حال این مسائل، موضوعات، امور، سرچشمه­ها، دلایل و غیره موجود باشد و یا رخ دهد و یا موجود شود.

دانلود رایگان کتاب سرچشمه‌های گزاره‌ها یا ذهنیات

دانلود رایگان کتاب سرچشمه گزاره ها و ذهنیات

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *