کتابهای چاپ شده در سال 1400

کتابهای چاپ شده در سال 1400


ویراستاری

جهت سفارش ویراستاری کتابتان با ما تماس بگیرید

02166491056

09120617283

09354752333

09183775334

 09901910208

 

تعریف ویرایش

ویرایش، دانشی منطق پایه است که به درست کردن نادرستی‌ها، زدودن کاستی معنی، روان کردن و فارسی کردن نوشته، سامان دادن به واژه‌ها و همخوان کردن نوشته با قواعد و شیوه‌های مشخص می‌پردازد. در یک جمله می‌توان گفت: «ویرایش، درست‌نویسی، رسانویسی و به قاعده نویسی است.»

هر نوشته باید از جهات گوناگون محتوا، بیان، صحت و اعتبار، نظم، آراستگی، علائم نگارشی و… بررسی و بازبینی شود. به این بازبینی «ویرایش» یا «ویراستاری» می‌گویند. ویراستار موظف است که ضمن رعایت سبک صاحب نوشته یا مترجم، خطاهای دستوری، حشو، تکرار، گزافه‌گویی و عبارت‌های بی شیرازه و پریشان را سامان دهد.

تعریف ویراستاری

ویرایشگری یا ویراستاری یا ادیتوری به فرایند انتخاب و آماده‌سازی محصولات نوشتاری، دیداری، تصویری، شنیداری و رسانه‌ایِ برای انتقال اطلاعات می‌گویند. در فرایند ویرایش ممکن است تصحیح، تلخیص (خلاصه‌سازی)، ساماندهی و بسیاری از تغییرات دیگر به قصد تولیدِ اثری منسجم، یکدست، درست، دقیق و کامل صورت گیرد. به شخصی که ویرایش می‌کنند ویرایشگر یا ویراستار می‌گویند.

درواقع ویراستاری نوعی هنر نویسندگی ست،  زیرا ویراستار با مهارت خود در نگارش و تسلطی که  بر متون و دستور زبان  دارد می‌تواند هر نوشته‌ای را مرتب کرده، خطاهای آن را تصحیح و به آن نظم دهد.

انواع ویرایش

ویرایش، از دیدگاهی کلی، به دو نوع اصلیِ «ویرایش عمومی» و «ویرایش ویژه» تقسیم می‌شود.

ویرایش عمومی: ویرایش‌های «صوری»، «زبانی» و «محتوایی ـ ساختاری» که عموم نوشته‌ها، بدون توجه به محتوایشان، به همه آن‌ها نیاز دارند، روی‌هم‌رفته ویرایش عمومی نامیده می‌شوند. این سه نوع ویرایش معمولاً به ‌دستِ یک ویراستار به نام «ویراستار عمومی» انجام می‌شود.

ویرایش ویژه: هریک از ویرایش‌های «ترجمه»، «علمی»، «تخصصی»، «گفتاری»، «تصویری»، «نمایه‌ای»، «ادبی»، «تلخیصی» و «تصحیحی» که هر نوشته، بسته به محتوایش، ممکن است به یکی یا بیش از یکی از آن‌ها نیاز داشته باشد، «ویرایش ویژه» نامیده می‌شوند.

انواع خدمات ویرایشی:

کارها و خدمات ویرایشی از لحاظ اعتبار آن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند:

الف ـ ویرایش به اعتبار نوع ویرایش: تخصصی، محتوایی، زبانی، فنی

ب ـ ویرایش به اعتبار نوع اثر: ترجمه، تألیف، تصحیح

ج ـ ویرایش به اعتبار حوزه محتوایی اثر: علمی تحقیقی، مطبوعاتی، ذوقی تخیلی

دـ ویرایش به اعتبار عرصه کاربردی یک اثر: درسی، مرجع، عمومی

وـ ویرایش به اعتبار حجم اثر: مقاله، رساله، کتاب، مجموعه

ه ـ ویرایش به اعتبار مخاطبان اثر: کودکان، نوجوانان، دانشگاهیان، محافل علمی و…

مراحل خدمات ویرایشی

 • بررسی و ارزیابی اثر

 2- تماس با صاحب اثر

 • انعقاد قرارداد

 ۴- تحویل گرفتن متن اثر

5 – ویرایش اثر

6 – تهیــه روی جلــد و پشــت جلــد صفحــه عنــوان همــان تکــرار روی جلــد صفحــه، حقــوق، صفحــه عنــوان لاتیــن.

7- تنظیم شناسنامه اثر

8- تهیــه فهرســت در ابتــدا و بازبینــی آن و فهرست‌های توضیحــات در پایــان کتــاب و تهیه غلط‌نامه.

۹- کارهای پس از نشر

وظایف و ویژگی‌های یک ویراستار خوب:

 ۱- داشتن دانش فنی در مورد اصول نگارش

 ۲- داشتن ذوق ادبی و آشنایی با شیوه‌های نگارشی مثل داستان، مقاله، زندگینامه و…

 ۳- آشنایی با فرهنگ نام‌ها، افراد، مکان‌ها، سازمان‌ها

 ۴- دقت و حوصله و ریزبینی

 ۵- انگیزه و علاقه به کار

تعریف یک ویراستار خوب:

ویراســتار خــوب کســی اســت بــا اطــلاع از مسائل ویرایــش ســاختاری، محتوایــی و زبانــی یــک اثــر را بازبینی و اصــلاح و یکدســت نمایــد و آمــاده بــرای چــاپ بدهــد.

انواع ویرایش

ویرایش محتوایی:

 در حوزه ویرایش محتوایی ویراستار وظایف زیر را بر عهده دارد:

 • حذف، کاهش یا خلاصه کردن مطلب تکراری و یا غیرضروری و یا مبتذل و ضعیف

 ۲- اصلاح، تنظیم و جابجایی مطلب و پاراگراف‌ها به خاطر یکدست شدن نوشته

 ۳- افزایش برخی از نکات فراموش‌شده در متن یا پاورقی

 ۴- مقابله متن با صورت اصلی آن در صورت ترجمه یا تصحیح

 ۵- توضیح، یادآوری یا پیشنهادات ضروری در پاورقی

 ۶- بازبینی و تصحیح مطالب نادرست و ضد و نقیض علمی

ویرایش زبانی-ساختاری

 یک ویراستار در حوزه ویرایش زبانی و ساختاری وظایف زیر را بر عهده دارد:

 ۱- رفع خطاهای دستوری و جمله‌بندی صحیح

 ۲- اصلاح انحرافات از زبان معیار (فارسی) و یکدست کردن زبان نوشته

 ۳- ابهام‌زدایی از مطلب مبهم و متناقض و نامفهوم و عامیانه

4- انتخاب برابرهای مناسب برای واژگان غیرفارسی و حذف عبارت‌های تکراری و یا عامیانه و ناقص

۵- کوتاه کردن جمله‌های طولانی

 ۶- ساده‌سازی متن از نظر جمله‌بندی

 ۷- گزینش کلمات فارسی در برابر کلمات بیگانه

ویرایش فنی:

ویرایش فنی جمع ویرایش زبانی، ساختاری، محتوایی می‌باشد.

 یک ویراستار در حوزه ویرایش فنی باید وظایف زیر را انجام دهد:

1-یکدست کردن رسم‌الخط کلمات از لحاظ قواعد و نشانه‌گذاری مثل نقطه، ویرگول (نشانه‌های وصل و فصل)

۲- اصلاح غلط‌های املایی

 ۳- کنترل پاراگراف‌ها (بندها)

 ۴- نشانه‌گذاری در متن (نقطه، ویرگول یا علامت سؤال، خط مورب، …)

 ۵- یکدست کردن اسامی اعلام (فهرست اسم‌های خاص)

 ۶- آوردن معادل لاتین در صورت لزوم

 ۷- قواعد فرمول نویسی و عددنویسی و اعراب گزاری و آوانویسی

 ۸- مشخص کردن نقل‌قول‌ها و بازبینی ارجاعات و درست‌نویسی مآخذ و پانوشته‌ها

9- بررسی تمام عکس‌ها، جدول‌ها، نمودارها، تصاویر، واژه‎نامه و فهرست‌ها (در اول و آخر کتاب)

 

10- کنترل اندازه حروف (فونت حروف) و تیترهای اصلی و فرعی و عناوین بخش‌ها و فصل‌ها

ویرایش زبانی:

الف) املای درست کلمات:

شکل کلمات و شناخت ریشه آن‌ها و تشخیص هم‌خانواده‌ها و یا کلمات مشتق می‌تواند ما را به املای صحیح بسیاری از کلمات راهنمایی کند.

برای مثال: هرس (کندن علف)- حرص (طمع)

ب) کلماتی که شباهت آوایی با هم دارند (کلمات متشابه):

برای مثال: آج: برجستگی روی سوهان – عاج: دندان فیل

ج) کلماتی که با هم تفاوت حرکتی دارند و نباید به‌جای هم به کار برده شود

برای مثال: اَخبار: جمع خبر- اِخبار: خبر دادن

د) کلمات دو املایی که یک شکل آن رایج‌تر است

برای مثال: آذوقه –آزوقه

در اینجا ۱۰ نکته از مهم‌ترین مسائل پیرامون ویراستاری را برای شما برمی‌شماریم.

 1. رعایت کامل علائم سجاوندی

استفاده از نشانه‌گذاری‌های درست و صحیح به هرچه بهتر خوانده شدن متن شما کمک کرده و آن را تمیز، روان و تأثیرگذار می‌کند. به خاطر داشته باشید، حتی در صورت وقت‌گیر بودن نشانه‌گذاری متن (در متن‌هایی با تأکیدات، مکث‌ها، نقل‌قول‌ها و جداسازی‌های فراوان) نیز آن را رها نکرده و آگاه باشید یکی از مهم‌ترین عوامل در خوانش صحیح مطلب و درک مفهوم اصلی موردنظر نویسنده یا مترجم، رعایت همین نشانگان است.

 1. یکسان‌سازی رسم‌الخط کلمات

در سال‌های اخیر با توجه به تغییرات زبان فارسی به این مسئله توجه کمتری شده و افراد زیادی اطلاعی از نحوه نوشتار درست کلمات دوبخشی ندارند. ویراستار حرفه‌ای موظف است با دانش به‌روز و کامل پیرامون نحوه نگارش این کلمات، تمامی متن را یکسان‌سازی کرده و از اشتباهات رایجی که در نوشتار افراد غیرحرفه‌ای و ناآشنا به زیروبم‌های زبان پیش می‌آید جلوگیری کند. برای مثال استفاده از کلمات «مهم‌ترین» و «بهترین» به شکل صحیح آن مهم‌ترین و بهترین اشتباه است.

 1. ویرایش مشکلات دستور زبانی

این نکته بخصوص زمانی حائز اهمیت بیشتری است که متن ترجمه شده بوده و ساختارهای دستور زبانی متفاوت منجر به ایجاد جملاتی شود که در زبان مقصد جایگاهی ندارد. وظیفه ویراستار، کوتاه کردن جملات بدون آسیب به معنی آن است.

 1. رعایت نکات مربوط به تایپ

نیم‌فاصله، به معنای ایجاد فاصله بین کلمات دوبخشی بدون ایجاد فضای خالی در میان آن‌ها است. برای مثال با ایجاد نیم‌فاصله کلمه دوبخشی «می‌گذاریم» را شکل درست «می‌گذاریم» نوشته می‌شود.

اصول مربوط به تایپ ازجمله نکاتی است که رعایت آن نیاز به تجربه فراوان ویراستار در استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه و همچنین دانش به‌روز در زمینه ویراستاری آنلاین دارد.

 1. شکسته‌نویسی ممنوع

شکسته‌نویسی از مواردی است که در صورت مشاهده توسط ویراستار می‌بایست اصلاح‌شده و متن عاری از وجود آن شود. برای مثال «می‌رم» اشتباه و «می‌روم» صحیح است.

 1. استفاده از علائم جمع صحیح

واژگان عربی در زبان فارسی آن‌چنان دخیل شده که اغلب تمایز آن‌ها و جایگزین کردنشان با کلمات فارسی هم‌معنی غیرممکن است، بنابراین می‌بایست از علامت‌های جمع مناسب هر کلمه استفاده کرد. برای مثال «آزمایشات» غلط و «آزمایش‌ها» صحیح است.

 1. توجه به پاورقی‌ها

مطالبی که در پاورقی یک کتاب عنوان می‌شوند عمدتاً شامل مواردی است که از نظر نویسنده نیاز به توضیح بیشتر، ارجاع به منبعی دیگر، بیان نقل‌قولی مستقیم از فرد یا مرجع مرتبط، نوشتن نام علمی یک مکان، فرد و… به زبان اصلی و نکاتی از این قبیل می‌باشد. توجه به صحت بیان مطالب عنوان‌شده در پاورقی‌ها و اصلاح اشتباهات پیش‌آمده همچنین دقت در اعداد ارجاعی هر مورد، از وظایف ویراستار می‌باشد.

 1. نقل‌قول‌ها

نقل‌قول به معنی بیان مستقیم جمله و عبارت از یک فرد، کتاب و یا مقاله دیگر است. در هنگام بیان نقل‌قول لازم است از علامت “” برای قرار دادن مطلب مورد نظر درون آن استفاده کنیم. لازم است ویراستار صحت و سقم عبارت مورد نظر را به‌طور کامل بررسی کرده تا اشتباهی در نقل مطلب صورت نگیرد. ویراستاری

 1. فهرست‌نویسی و پاراگرف‌بندی

با توجه به مطلبی که مورد ویراستاری قرار می‌گیرد، لازم است فهرست‌نویسی و پاراگراف‌بندی به‌صورت اصولی به انجام برسد. در مورد پایان‌نامه و مقالات مروری، فهرست‌نویسی کاملاً تخصصی بوده و ویراستار می‌بایست دانش و تجربه کافی در این زمینه را داشته باشد.

 1. اشکالات تایپی و املایی

یکی از آفات بزرگ در هنگام چاپ کتاب و مقالات، غلط‌های املایی و تایپی است که به‌طور طبیعی در هنگام نوشتن در متن ایجاد می‌شود. ویراستار با دقت و تیزبینانه این اشکالات را به‌طور کامل رفع کرده تا خللی به نظام کلی متن وارد نیاید.

قواعد نشانه‌گذاری:

از آنجایی که در محتوای نوشتاری عواملی چون تکیه، آهنگ، مکث و… وجود ندارد که ما را در انتقال صحیح مفهوم یاری رساند، به علائم نشانه‌­گذاری برای رسایی و رفع ابهام از انتقال مفاهیم یک محتوا نیاز است. در ادامه به موارد نشانه‌­گذاری که در زبان فارسی وجود دارد می‌­پردازیم.

ویرگول

نشانه مکث و یا وقفه­‌ی کوتاه است که برای درست و روان­‌خوانی یک متن مورد استفاده قرار می‌­گیرد.

ویرگول در موارد زیر به کار برده می­‌شود:

 • در میان دو کلمه که نباید یکسره خوانده شود.
 • بین چند کلمه یا گروه که در کنار هم بیایند و از نظر دستوری یک نقش داشته باشند.
 • جدا کردن بخش‌هاي مختلف يك نشاني یا مرجع.
 • جداسازی اعداد از یکدیگر.
 • هنگامی که جمله‌­ای توضیحی اضافه برای جمله دیگر باشد بین ویرگول قرار می­‌گیرد.

دقت شود که ویرگول باید با توجه به متن و نوع مخاطب در حد اعتدال به کار برده شود.

 پیش از ویرگول فاصله‌ای لازم نیست و بعد از آن تنها یک فاصله لازم است.

نقطه

درواقع نشانه­‌ی پایان جمله است و در موارد زیر مورد استفاده قرار می­‌گیرد:

 • در پایان جمله‌­ها
 • پس از ذکر مشخصات منابع
 • پس از حروفی که ابتدای نشانه اختصاری واژه‌هاست به کار برده می‌­شود.

در مورد نقطه نیز قبل از آن نباید فاصله‌­ای گذاشت و بعد از آن، تنها یک فاصله کافی است.

نقطه‌ویرگول

نقطه‌ویرگول درواقع نشانی از مکثی است که کمتر از نقطه و بیشتر از ویرگول است و در مواردی زیر مورد استفاده قرار می­‌گیرد:

 • بین دوجمله‌ای که جمله دوم، مثال یا توضیح یا تعبیری دیگر از جمله اول است.
 • برای جداسازی جمله‌هایی که از نظر مفهوم و ساختار مستقل به نظر می‌­رسند ولی در یک عبارت بزرگ‌تر با یکدیگر بستگی معنایی دارند.

ویراستاری

دونقطه           

نشانه توضیح است و هر آنچه که بعد از دونقطه می­‌آید درواقع توضیح مثال قبل از آن است.

 • دونقطه پیش از نقل‌قول مستقیم.
 • پس از واژه­ای که معنی آن در مقابل آن آورده شده است
 • پس از کلماتی مانند «يعني» که تفسیرکننده هستند، مورد استفاده قرار می­‌گیرد.

در مورد دونقطه نیز، قبل از آن فاصله‌­ای لازم نیست و بعد از آن تنها یک فاصله کافی است و بیشتر از آن اشتباه است.

علامت سؤال   

 • این نشانه در انتهای جمله‌­های پرسشی و هم‌چنین
 • برای نشان دادن مفهوم شک و تردید در مورد یک مسئله با قرار دادن علامت سؤال در داخل پرانتز مورد استفاده قرار می­‌گیرد.

قبل از علامت سؤال فاصله‌ای لازم نیست و بعد از آن تنها یک فاصله نیاز است.

پرانتز

 • درواقع این نشانه برای جدا کردن توضیحات اضافی، از اصل متن به کار برده می‌­شود.
 • پرانتر برای معادل قرار دادن یک کلمه، توضیحات اضافی یا ذکر نکته‌­ای اضافه و ذکر تاریخ، شهرت و… در کنار متن اصلی به کار می­‌رود.

 

برای مشاوره در زمینه ویراستاری کتاب و نوشته هایتان با شماره زیر در ارتباط باشید

09352943947

 

 

نوشتن پایان نامه،هزینه چاپ پایان نامه،چاپ پایان نامه در تیراژکم،فونت پایان نامه،جلد پایان نامه،صفحه ارایی پایان نامه،ویراستاری پایان نامه و کتاب،پیان نامه را چگونه کتاب میکنند،ایا میشود پایان نامه را به کتاب تبدیل کرد،روشهای تبدیل پایان نامه به کتاب،ویراستاری کتاب،هزینه ی ویراستاری،قوانین ویراستاری،نکات ویراستاری،چاپ تاب با ویراستاری،ویرایش قبل از چاپ کتاب،روش تبدیل پایان نامه به کتاب،تغییر پایان نامه به کتاب،چاپ کتاب و پایان نامه،پایان نامه ام را چگونه کتاب کنم،خرید پایان نامه،نوشتن پایان نامه،چاپ کتاب از پاپان نامه،استخراج کتاب از پایان نامه،مجوز چاپ کتاب از پایان نامه،مجوز پایان نامه،مراحل چاپ پایان نامه،چاپ کتاب با کاغذ ارزان،چاپ کتاب با کاغذ گران،فواید نویسنده شدن،مزایای نویسندگی،مزایای نویسنده،حقوق نویسنده،حقوق چاپ،چاپ کتاب و فواید ان،فایده چاپ کتاب،فایده چاپ کتاب برای رزومه،کتاب برای رزومه،چاپ کتاب،چاپ کتاب برای رزومه شما،چاپ مقاله،اکسپت مقاله،انواع مقاله،مقاله و هزینه ی آن،کقاله ی ای اس ای،مقاله داخلی،نوشتن مقاله،مقاله برای پایان نامه،استخراج مقاله، چاپ کتاب کلیات ،چاپ کتاب مجموعه آثار و پی‌آیندها ،چاپ کتاب دائرةالمعارف‌های عمومی ،چاپ کتاب ،واژه‌نامه‌های عمومی ،چاپ کتاب نمایه‌نامه‌های عمومی ،چاپ کتاب موزه‌ها، مجموعه‌ها ،چاپ کتاب روزنامه‌ها ،چاپ کتاب نشریات ادواری ،چاپ کتاب مجامع علمی ،چاپ کتاب سال‌نامه‌ها، راهنماها ،چاپ کتاب تاریخ تحقیق و یادگیری ،چاپ کتاب فلسفه، روان‌شناسی، مذهب ،چاپ کتاب منطق ،چاپ کتاب فلسفه نظری ،چاپ کتاب روانشناسی، فراروانشناسی ،چاپ کتاب زیبایی‌شناسی ،چاپ کتاب اخلاق ،چاپ کتاب مذاهب، اسطوره‌شناسی ،چاپ کتاب یهودیت ،چاپ کتاب اسلام، بهائیت، عرفان ،چاپ کتاب بودائیسم ،چاپ کتاب مسیحیت ،چاپ کتاب انجیل ،چاپ کتاب خداشناسی آیینی ،چاپ کتاب خداشناسی عملی ،چاپ کتاب علوم وابسته به تاریخ ،چاپ کتاب تاریخ تمدن ،چاپ کتاب باستان‌شناسی ،چاپ کتاب مدارک سیاسی، آرشیو ،چاپ کتاب گاه‌شناسی، تقویم ،چاپ کتاب ،سکهسکهشناسی، مدال‌شناسی ،چاپ کتاب کتیبه‌ها، کتیبه‌شناسی ،چاپ کتاب شوالیه‌گری، نشان‌های خانوادگی ،چاپ کتاب تبارنامه‌شناسی ،چاپ کتاب سرگذشت‌نامه ،اپ کتاب تاریخ ،چاپ کتاب بریتانیا و اروپای  ،رکزی ،چاپ کتاب اتریش، چکسلواکی، مجارستان ،چاپ کتاب فرانسه ،چاپ کتاب آلمان ،چاپ کتاب منطقه مدیترانه ،چاپ کتاب یونان ،چاپ کتاب ایتالیا ،چاپ کتاب بلژیک، لوکزامبورگ ،چاپ کتاب هلند و اروپای غربی ،چاپ کتاب لهستان، فنلاند، روسیه آسیایی ،چاپ کتاب اسکاندیناوی (دانمارک، ایسلند، نروژ، سوئد) ،چاپ کتاب پرتغال، اسپانیا ،چاپ کتاب سوئیس ،چاپ کتاب اروپای شرقی، شبه جزیره بالکان ،چاپ کتاب آسیا ،چاپ کتاب آفریقا ،چاپ کتاب اقیانوسیه ،چاپ کتاب کولی‌ها ،چاپ کتاب تاریخ ایالات متحده آمریکا ،چاپ کتاب تاریخ محلی ایالات متحده آمریکا، تاریخ قاره آمریکا ،چاپ کتاب جغرافیا، مردمشناسی، سرگرمی‌ها ،چاپ کتاب جغرافیای ریاضی، نقشه‌برداری ،چاپ کتاب جغرافیای فیزیکی ،چاپ کتاب اقیانوس‌شناسی ،چاپ کتاب بوم‌شناسی انسانی، جغرافیای جمعیت ،چاپ کتاب جمعیت‌شناسی ،چاپ کتاب فرهنگ مردم ،چاپ کتاب آداب و رسوم ،چاپ کتاب سرگرمی و تفریح ،چاپ کتاب علوم اجتماعی (عمومی) ،چاپ کتاب آمار ،چاپ کتاب نظریه اقتصادی، جمعیت‌شناسی ،چاپ کتاب تاریخ و اوضاع اقتصادی کشورها ،چاپ کتاب صنایع، کاربری زمین، کاروکارگر ،چاپ کتاب ترابری و ارتباطات ،چاپ کتاب تجارت و بازرگانی ،چاپ کتاب امور مالی پول، بانک، بیمه ،چاپ کتاب مالیه عمومی ،چاپ کتاب جامعه‌شناسی ،چاپ کتاب تاریخ، شرایط،

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *