چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت


چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

 

برای چاپ کتابتان اینجا کلیک کنید

 

سرشناسه                      :  ملکی شریف، بیتا، 1361-

عنوان و نام پدید آور         :  تبیین جایگاه امامت و فلسفه آن در کلام عالم آل محمد صلی الله و علیه و آله / مولف بیتا ملکی شریف.

مشخصات نشر                :  تهران: گنجور ، 1400.

مشخصات ظاهری            :  45 ص. ؛ 5/14 × 5/21 س م.

شابک                           : 0-06-7854-622-978

وضعیت فهرست نویسی      :  فیپا

یادداشت                        :  کتابنامه:ص.41-45؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع                          :   ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‏  ‏ (ع)   ، ام‍ام‌ه‍ش‍ت‍م‌، ‏ ۱۵۳؟ -‏ ۲۰۳ق.‏  — نظریه درباره امامت                                                                                                                   

موضوع                          :  Ali ibn Musa, Imam VIII — Views on Imamate

موضوع                          :  ع‍ل‍ی‌‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‏  ‏ (ع)   ، ام‍ام‌ه‍ش‍ت‍م‌، ‏ ۱۵۳؟ -‏ ۲۰۳ق.‏  — دیدگاه درباره علی‌بن ابی‌طالب (ع)

موضوع                          :  Ali ibn Musa, Imam VIII — Views on Ali ibn Abi-talib

موضوع                          :  ع‍ل‍ی‌‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‏  ‏ (ع)   ، ام‍ام‌ه‍ش‍ت‍م‌، ‏ ۱۵۳؟ -‏ ۲۰۳ق.‏  — احادیث

موضوع                          :  Ali ibn Musa, Imam VIII — Hadiths

موضوع                          :  امامت

موضوع                          :  Imamate

رده بندی کنگره               :  223 BP

رده بندی دیویی               : 45/297

شماره کتابشناسی ملی       :  ۸۴۶۶۸۱۲

اطلاعات رکورد کتابشناسی  :  فیپا

 

 

چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

 

 

فهرست………………………………………………………………………………………………. 5

کلام مؤلف ………………………………………………………………………………………… 7

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 9

اولین مخلوق در نظام آفرینش…………………………………………………………….. 12

نیاز انسان به امام قبل از آفرینش…………………………………………………………… 12

نیاز انسان به امام در دنیا……………………………………………………………………… 15

نیاز انسان به امام در قیامت………………………………………………………………….. 17

مصادیق امامت از دیدگاه امام رضا A در آیات قرآنی:………………………………. 18

امامت : امانت………………………………………………………………………………… 24

ویژگی های امام…………………………………………………………………………….. 25

امام = قسط و میزان…………………………………………………………………….. 25

امام= وجه الله…………………………………………………………………………….. 26

امام = مصباح الدجی…………………………………………………………………… 27

فلسفۀ امامت………………………………………………………………………………….. 30

نشانه های امام………………………………………………………………………………… 34

ویژگیها و شرایط رهبری…………………………………………………………………… 35

ضرورت وجود حجت و امام و ضرورت امام گزینی…………………………………. 36

تعیین و انتخاب امام………………………………………………………………………….. 37

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….

41

چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

 

کلام مؤلف

 

 

امامت، اساس اسلام و شاخۀ فرازمند آن و کامل کنندۀ دین است؛ موضوعی بسیار اساسی و مهم که اتمام و اکمال نماز و روزه و حج و زکات و … به آن بستگی دارد؛ لذا نشانۀ رشد و پویایی و بالندگی در یک جامعه اسلامی ، تشکیل آن حکومت به دست امامی عادل و الهی است که در این معنا وجود مقدس امام رضا S و فرهنگ ناب رضوی، در تبیین جایگاه و مقام امامت و فلسفۀ آن بسیار حائز اهمیت می باشد.

جایگاه مستندات امام رضا S قرآن است و در اثبات کلام خود از قرآن بهره می گیرد. بنابراین ، این کتاب در پی بررسی مسئله امامت و فلسفۀ آن از دیدگاه عالم آل محمد می باشد که در خلال مستندات قرآنی – روایی امام رضا S با توجه به دلایل متقن و مستند ، به اثبات ازلی بودن مسئله امامت و روح امام به عنوان اولین مخلوق در نظام آفرینش پرداخته شده و این نتیجه نیز حاصل شده که علاوه بر نیاز انسان به امام در دنیا و آخرت ، حتی قبل از دنیا نیز محتاج به امام بوده و در حقیقت اساس نظام آفرینش و پیدایش آن ، نور محمدی ] و روح امام بوده است.

لذا شایسته ترین مایۀ فخر و مباهات این کتاب، استفاده از دریای گهربار قرآن کریم و استناد به روایات و احادیث نبوی و ائمه دین، علی الخصوص ،کلام گهربار امام رضا S می باشد. امید که مورد قبول واقع گردد.

 

چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

مقدمه

 

 

السلام ای حضرت سلطان عشق
السلام ای بهر عاشق سرنوشت

 

یا علی موسی الرضا ای جان عشق
السلام ای تربت باغ بهشت

امام رضا  Sمشهور به شمس الشموس طوس و «عالم آل محمد»[1] تنها امامی است که در میان امامان شیعه در کشور اسلامی ایران دفن شده و وجودشان منبع خیر و برکت و منشأ خوبی ها و نیکوکاریها گردیده است.

عاشقان دلداده و سرگشتگان وصال در آرزوی زیارت آن حضرتند و این تنها نهایت آرزوی شیعه نیست؛ بلکه محدثان و مردمان سنی مذهب نیز علاقه و ارادت خود را به آن بزرگوار نشان داده اند؛ بزرگانی چون ابوبکر بن خزیمه و ابوعلی ثقفی….[2]

لذا حضور مهر رضوی در خراسان و سپس وجود مرقد حضرت در این قلمرو، موجب گسترش تشیع و اسلام راستین در ایران بوده است که تماس شیعیان در این ناحیه با امام و نگارش نامه­هایی به آن حضرت، یکی از شواهد امر است و بی­شک وجود آن امام همام، یکی از عوامل مؤثر و غیرقابل انکار گسترش تشیع در ایران بوده است.

امام، زمامدار دین و نظام بخش کارهای مسلمین است و امامت جایگاه پیامبران و میراث اوصیاست .بنابراین امر امامت کامل کننده دین است و منزلتی است که خداوند آن را به افراد شایسته عطا می­کند.

در تبیین جایگاه و مقام امامت و ارزش و اهمیت والای آن، همین بس که امامت اساس اسلام و شاخه فرازمند آن است و نماز و روزه و زکات و حج و … به آن کمال و نظام می یابد.  

مطلب دیگری که اهمیت و جایگاه امام و امامت را آشکار می کند، همراهی کتاب و امام است چنانکه پیامبر در حدیث ثقلین به این مهم اشاره می کند که: 6انی تارک فیکم الثقلین ، احدهما اکبر من الاخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض و عترتی اهل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیها5[3] (در میان شما دو گرانبها که یکی از دیگری بزرگتر است وا می نهم : کتاب خدا، ریسمانی آویخته از آسمان به زمین و خاندانم اهل بیتم، ببینید چگونه جای مرا میان آن دو می گیرد.) و این نشان دهندۀ همراهی این دو امر با یکدیگر است که از هم جدایی نمی­پذیرند.

در بیان مسئله امامت و فلسفه آن، نکته حائز اهمیت، بحث از ازلی بودن امامت است که این بحث حتی قبل از خلقت آفرینش و نظام هستی وجود داشته که با دلایل متقن و استناد به کلام بزرگواران دینی و از جمله کلام گهربار عالم آل محمد  ]به اثبات این نکته پرداخته شده که اساس پیدایش نظام هستی و خلقت انسان، روح امام بوده است و نیاز انسان را به امام قبل از آفرینش، در دنیا و در آخرت مورد بررسی و تدقیق علمی قرار داده و به بیان مصادیق امامت از دیدگاه امام رضا S بر اساس مستندات قرآنی – روایی پرداخته شده و مطالب مهمی همچون اولین مخلوق در نظام آفرینش، نیاز انسان به امام قبل از آفرینش، در دنیا و در آخرت ، فسلفۀ امامت، ویژگی ها و نشانه های امام، ضرورت وجود حجت و امام و … مورد بررسی قرار گرفته است.

بنابراین اگر چه در خصوص امام و امامت، کتابها و مقالات بسیاری نگاشته شده و نیز مطالبی که در سایتها و وبلاگها و نشریات آمده، اما تاکنون در مجموعه ای مدون و به صورت جامع، به بیان امر امامت و فلسفه آن از دیدگاه امام رضا  Sپرداخته نشده که در عین بیان نظرات آن امام همام در خصوص امر امامت، به بیان و اثبات مطالبی مهم و مرتبط با امامت همچون علت و اساس پیدایش نظام هستی و خلقت انسان و اولین مخلوق در نظام آفرینش که همان روح امام است و نیاز انسان به امام و … پرداخته شده باشد و در این کتاب در حد مجال مقال این مهم بیان شده است.

 

چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

اولین مخلوق در نظام آفرینش

نیاز انسان به امام قبل از آفرینش

تمام نظام هستی و کل کائنات ،محتاج به وجود امام معصوم است و انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله، برای دست یابی به رستگاری و سعادت، محتاج به وجود رهبر و امامی عادل و الهی است.

با توجه به دلایل کاملاً متقن و مستند، به اثبات این نکته پرداخته شده است که بحث از امامت قبل از خلقت آفرینش و نظام هستی وجود داشته و با این تفاسیر این نتیجه نیز حاصل می شود که انسان حتی قبل از دنیا نیز محتاج به امام است.

در فلسفه قاعده ای وجود دارد به نام قاعدۀ امکان اشرف که مبتنی است بر خلقت موجودی اشرف و شریفتر قبل از موجوی اخس و ضعیف تر. روایات ذیل به تأکید و اثبات این مطلب می­پردازد چنانکه پیامبر اسلام ] می فرماید: 6خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي و روح علی بن ابی طالب قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ5[4]

«خداوند روح مرا و روح علی بن ابی طالب را دو هزار سال قبل از خلقت موجودات آفرید. »

امام باقر S نیز به جابربن یزید فرمود: 6 يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عِتْرَتَهُ الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِينَ 5 [5]

«ای جابر! خداوند اولین مخلوقی را که آفرید محمد و عترتش بود که همۀ آنها هدایت کننده و هدایت شده هستند.»

و خداوند خود در حدیثی قدسی می فرماید:

«ای محمد! من تو را و علی را به صورت نوری آفریدم ، یعنی به صورت روحی بدون بدن، پیش از آنکه آسمانم و زمینم و عرشم و دریایم را بیافرینم … سپس روح شما دو تا را یکی کردم و آن را دو نیم کردم و هر نیمه را به دو نیمه کردم تا چهار روح شد: محمد یکی، علی یکی، حسن و حسین دو تا، سپس خداوند فاطمه را از نوری به وجود آورد به صورت روحی بدون بدن…»[6]

و اما کلام امام رضا S در این خصوص که نه تنها انسان بلکه کل نظام آفرینش را برای موجود شدن، نیازمند به وجود امام بیان می کند: صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری … از عبد السلام بن صالح هروی روایت کرده است که گفت: به حضرت رضا  Sعرض کردم یا بن رسول الله بفرمایید شجره ای که آدم و حوا از آن خوردند چه نوع درختی بوده است؟ بعد از اینکه انواعی از درخت ها را نام می برد حضرت می فرماید: همه اینها درست است . بهشت انواع میوه را دارد. این درخت گندم بود و در عین حال انگور هم داشت مانند درختهای دنیا نیست؛ چون خداوند بلند مرتبه آدم را به این افتخار نایل گردانید که او را مسجود فرشتگا قرار داده و به بهشتش در آورد، آدم با خود گفت: آیا خداوند بشری برتر از من آفریده است؟ خداوند از آنچه در دل آدم گذشت آگاه شد و او را ندا داد: ای آدم! سرت را بلند کن و به پایۀ عرش من بنگر. آدم سرش را بلند کرد و به پایه عرش نگریست. دید بر آن نوشته است: معبودی جز خدا نیست، محمد فرستاده خداست، علی بن ابی طالب امیرمؤمنان است و فاطمه سرور زنان جهان و حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند. آدم عرض کرد: پروردگارا اینان کیستند؟  خدای عزوجل فرمود: ای آدم! اینان از نسل تو هستند و از تو و همه خلق من بهترند، اگر اینان نبودند نه تو را می آفریدم نه بهشت و دوزخ را و … زنهار به دیده حسادت بر ایشان ننگری که تو را از جوار خویش بیرون می رانم.

پس آدم به دیده حسد بر ایشان نگریست و منزلت آنان را آرزو کرد. لذا شیطان بر او مسلط شد تا آن که از شجره منهیه خورد. همچنین بر حوا به دلیل آن که بر فاطمه به دیده حسادت نگریست مسلط شد تا اینکه او نیز همچون آدم از درخت ممنوعه خورد؛ پس خداوند هر دوی آن ها را از بهشت خویش بیرون کرد و از جوار خود به زمین فرستادشان.[7]

لذا طبق براهین عقلی و نقلی بیان شده و طبق قاعده امکان اشرف و بنا به روایت امام رضا S مبتنی بر خلقت پنج تن آل عبا قبل از خلقت آدم و حوا و … این نتیجه بسیار مهم و باارزش به دست می آید که حقیقت محمدی و نور ائمه اطهار، اولین مخلوق در نظام آفرینش هستند و لذا بحث از امامت یک بحث ازلی است و کلام بزرگواران دینی بر آن صحه می گذارد و منشأ خلقت انسان و نظام هستی از فیض وجودی آن بزرگواران می باشد.

چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

نیاز انسان به امام در دنیا

در مباحث قبل اثبات شد روح امام ،اساس پیدایش نظام هستی و خلقت انسان است .حال این سوال پیش می آید که آیا با خلقت انسان و پا گذاشتن او به عرصۀ هستی باز هم به امام نیاز دارد یا اینکه این نیاز از او مرتفع می شود؟

خداوند غنی و بی نیاز است و این انسان حادث و ممکن الوجود است که نیازمند است و فقر او از بین نمی رود زیرا خداوند خود می فرماید: 6يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ5[8]پس انسان همیشه از خداوند مدد و فیض می گیرد و این واسطۀ فیض نیز عقل اول، نور پیامبر  ]و ائمه P است و طبق این کلام (که زمین هیچ گاه از حجت خالی نمی ماند) موجودات و انسان در دنیا نیز محتاج به امام هستند و با این توجیه، وجود امام عصر (عج) نیز ثابت می شود و کلام امام رضا S بر این مطلب صحه می گذارد:

از محمد بن فضل از حضرت رضا S روایت شده است که:

6قُلْتُ هَلْ تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ فَإِنَّا نَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْقَى إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَقَالَ لَا لَا تَبْقَى إِذاً لَسَاخَتْ5[9]

می گوید: به حضرت رضا S عرض کردم: آیا زمین بدون امام باقی خواهد بود؟ فرمود: نه. عرض کردم، به ما از حضرت صادق روایت کرده اند که فرموده است: زمین به غیر امام باقی نخواهد بود مگر آن که غضب خدا بر زمین یا بندگانش فرود آید . حضرت فرمود: اصلاً بدون امام نمی ماند. و در این صورت زمین اهلش را در کام خود فرو خواهد کشید…»

آمدن باران و فرود نیامدن آسمان بر زمین، به خاطر وجود امامان معصوم است چنانکه در زیارت جامعۀ کبیره که از امام هادی  Sروایت شده است، خطاب به امامان معصوم می خوانیم: 6بکم يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ 5[10] خداوند به خاطر شما باران را فرو می­فرستد و به خاطر شما آسمان را نگه می دارد که روی زمین فرود نیاید.

و لذا این نیاز تشریعی انسان است که بعد از خلقت او ،خداوند سفیرانی را برای هدایت او بفرستد تا انسان ها به کمال مطلوب خود -که همان علم و ایمان و رستگاری است- برسند و خداوند با ارسال رسل هدایت را بر نوع بشر تمام کرد. 6لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ 5[11]و برای هدایت انسان دو حجت در اختیار او قرار داد: یکی پیامبران و ائمه و دیگر عقل تا بتواند در مسیر کمال حرکت کند و امام موسی بن جعفر S در این زمینه می فرماید: «برای انسان ها دو حجت وجود دارد: حجت ظاهری و حجت باطنی؛ پس حجت ظاهری، فرستادگان و انبیاء و امامان هستند و حجت باطنی هم، عقل های ایشان است.»[12]

بنابراین این روایت ملازمت و همراهی این دو حجت را بیان می کند که اگر هر کدام از این دو حجت نباشد انسان راه به جایی نمی برد.

چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

نیاز انسان به امام در قیامت

و اما سؤال دیگری که در این رابطه مطرح می شود اینکه، آیا بعد از رفتن انسان از عالم طبیعت به عالم برزخ و قیامت، باز هم به وجود و حضور امام نیازمندیم یا خیر؟

پاسخ این است که در آن عالم که عالم حسابرسی به اعمال و تعیین نهایی سرنوشت انسان است نیاز ما به امام بسیار شدیدتر احساس می شود و در روایات اهل بیت P قاطعانه تأکید شده است که بدون پذیرفتن ولایت امام، هیچ عملی نزد خداوند متعال پذیرفته نیست و این سخن پیامبر بزرگوار اسلام است که می فرماید:

6وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ اللَّهَ بِعَمَلِ سَبْعِينَ نَبِيّاً ثُمَّ لَمْ يَأْتِ بِوَلَايَةِ أُولِي الْأَمْرِ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا5[13]

«سوگند به آن که مرا به پیامبری برانگیخت اگر کسی با عمل هفتاد پیامبر به بارگاه حق در آید اما ولایت اهل بیت P را به همراه نیاورد، خداوند هیچ عمل واجب و مستحبی را از او نخواهد پذیرفت.»

صدوق از فقیه مروزی، از ابوبکر نیشابوری ، از ابوالقاسم طائی، از پدرش، از حضرت رضا از پدرش، از پدر بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا ] دربارۀ این سخن خدای عزوجل : 6يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ 5[14]روزی که هر طایفه از مردم را به امام خودشان می خوانیم. فرمود: هر قومی با امام زمانشان و کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان فراخوانده می شوند[15].

 

مصادیق امامت از دیدگاه امام رضا S در آیات قرآنی:

عیاشی از محمد بن ابی زید رازی از حضرت رضا  Sروایت کرده است که فرمود: هر گاه گرفتار سختی و بلایی شدید به نام و واسطه ما از خداوند کمک بطلبید. خداوند می فرماید: 6وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى‏ فَادْعُوهُ بِها 5[16] (و برای خدا اسماء حسنائی است، با آن اسماء او را بخوانید.)

ابو عبدالله صادق نیز در این زمینه فرموده است: به خدا سوگند اسمای حسنای خدا ما هستیم که (طاعت و دعا) از هیچ کس پذیرفته نمی شود جز با شناخت ما. فرمود: پس خداوند را به این اسماء حسنی دعا کنید. [17]

عیاشی از حسین بن خالد روایت کرده است که گفت: از حضرت ابوالحسن S دربارۀ آیۀ شریفه: 6وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ في‏ ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في‏ كِتابٍ مُبينٍ5[18]سؤال کردم . فرمود: مقصود از برگ، جنینی است که پیش از رسیدن کامل سقط شود. عرض کردم: دانه؟ فرمود: مقصود جنینی است که خلقت آن کامل شده باشد ؛اما پیش از به دنیا آمدن سقط شود، عرض کردم: تر؟ فرمود: مقصود مضغه است آن گاه که در رحم آرام گیرد پیش از آنکه خلقت آن کامل گردد و (به مرحله بعد) انتقال یابد . عرض کردم: خشک چیست؟ فرمود: بچه کامل است. عرض کردم: کتابی روشن به چه معناست؟ فرمود: یعنی در امامی آشکار. [19]

عیاشی از احمد بن محمد روایت کرده است که گفت: حضرت علی بن موسی الرضا ابوالحسن ثانی در میان بنی زریق ایستاد و با صدای بلند مرا صدا زد و فرمود: ای احمد! عرض کردم: بله! فرمود: چون رسول خدا ] درگذشت مردم سعی کردند نور خدا را خاموش سازند، اما اراده خداوند این بود که نور خود را با (وجود) امیرالمؤمنین کامل گرداند. [20]

صفار از عباد بن سلیمان … از حضرت ابوالحسن الرضا  Sروایت کرده است که آن بزرگوار دربارۀ آیۀ شریفه 6قُلْ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهيداً بَيْني‏ وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ 5[21]فرمود: مقصود از کسی که علم کتاب نزد اوست ،علی  Sاست. [22]

و باز روایت کرده است که آن حضرت دربارۀ این سخن خدای تعالی 6وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ 5[23]فرمود: ما هستیم آن قوم (رسول خدا). [24]

محمد بن حسین صفار از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از ابوالحسن رضا S دربارۀ این سخن خدای تعالی 6بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في‏ صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 5[25]سؤال کردم. فرمود: مقصود از کسانی که علم داده شدند، خصوص ائمه  Pهستند. [26]

عیاشی از سلیمان جعفری روایت کرده است که گفت: «از حضرت رضا A شنیدم که دربارۀ آیه 6وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ 5[27]فرمود: «باب فرو نهادن گناهان شما ما هستیم.» [28]

صدوق از محمد بن عمر روایت کرده است که گفت: آقایم علی بن موسی الرضا از پدرش از پدران بزرگوارش برایم حدیث کرد که رسول خدا t فرمود: آیه 6الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً 5[29]درباره حضرت علی  Sنازل شده است. [30]

محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی … روایت کرده که گفت: «از ابوالحسن الرضا  Sدربارۀ آیه شریفه 6يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ 5[31]سؤال کردم. فرمود: صادقین، همان ائمه P هستند و کسانی که در پیروی از آنان صادقند. [32]

بحرانی از محمد بن عیاشی … از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: به ابوالحسن S عرض کردم: مرا از مقصود سخن خدای عزوجل  6وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ 5 [33]آگاه بسازید. حضرت فرمود: «انجیر و زیتون، حسن و حسین S هستند، عرض کردم، قسم به طور سینین؟ فرمود: طور سینین نیست بلکه (درست آن) طور سینا است .آنگاه فرمود: آری مقصود امیرالمؤمنین  است… عرض کردم6إِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ5[34]فرمود: به خدا قسم، امیرالمؤمنین و شیعیان وی هستند. [35]

صفار از علی سائی روایت کرده است که گفت: از ابوالحسن الرضا دربارۀ این قول خدای عزوجل: 6أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى‏ عَلى‏ ما فَرَّطْتُ في‏ جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرينَ 5[36] فرمود: قرب خداوند همان امیرالمؤمنین و نیز اوصیای بلند مرتبه او هستند تا به آخرین نفر آنها برسد و خدا بهتر می داند که بعد از او که خواهد آمد[37].

در تأیید مطلب فوق که امام رضا Sحضرت علی  Sرا جنب الله معرفی می کند. امیرالمؤمنین S خود می فرماید: 6انا وجه الله، انا جنب الله و انا الاول و الاخر5[38]

قال الرضا S: 6فِي جَنْبِ اللَّهِ‏ قال فی ولایة علیS  5[39]

[1]– ابن بابویه، عیون اخبار الرضاS، ج 2، ص 180.

[2]– عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج 7، ص 387.

[3]– شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا S، ج 2، صص 31-30.

[4]– مجلسی، بحارالانوار، ج 23، ص 230.

[5]همان، ج 54، ص 197.

[6]– کلینی، کافی، ج 1، ص 440.

[7]– شیخ صدوق، معانی الاخبار، صص 125-124.

[8]– فاطر، آیه 15.

[9]– مجلسی، بحارالانوار، ج 23، ص 24.

[10]– شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا S، ج 2، ص 276.

[11]– نساء، آیه 165.

[12]– مجلسی، بحارالانوار، ج 1، ص 137.

[13]– شیخ مفید، امالی، ص 115.

[14]– اسراء، آیه 71.

[15]– شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا S، ج 2، ص 33.

[16]– اعراف، آیه 180.

[17]– عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 2، ص 142.

[18]– انعام، آیه 59.

[19]– عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 1، صص 362-361.

[20]– همان، صص 373-372.

[21]– رعد، آیه 43.

[22]– صفار، بصائر الدرجات، ص 234.

[23]– زخرف، آیه 44.

[24]– صفار، بصائر الدرجات، ص 57.

[25]– عنکبوت، آیه 49.

[26]– صفار، بصائر الدرجات، ص 226.

[27]– بقره، آیه 58.

[28]– عیاشی، تفسیر عیاشی، ج 1، ص 45.

[29]– بقره، آیه 274.

[30]– شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا S، ج 2، ص 62.

[31]– توبه، آیه 119.

[32]– کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 208.

[33]– تین، آیه 1.

[34]– همان، آیه 6.

[35]– بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 477؛

[36]– زمر، آیه 56.

[37]– صفار، بصائر الدرجات، ص 82.

[38]– شیخ طوسی، اختیار معرفة رجال الحدیث، ج 8، ص 31؛ ابطحی، تهذیب المقال، ص 392؛ صفار، بصائر الدرجات، ص 81؛ مازندرانی، شرح اصول کافی، ج 14، ص 229 و …

[39]– ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 64؛ کلینی، الکافی، ج 1، ص 145.

 

چاپ کتاب تبیین جایگاه امامت

11 دیدگاه

 • باسلام
  الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة امير المؤمنين و الائمة المعصومين عليهم السلام والعن اعدائهم اجمعين
  دوست عزیزم
  ان شاءا… به حق محمد و آل محمد علیهم السلام، خداوند بر توفیقاتتان بیفزاید!
  آمین یا رب العالمین

 • سلام. نویسنده محترم در این کتاب، با نگاهی نو به مبحث امامت پرداخته و با سخنانی مستند و معتبر، به پرسشهای بسیاری پاسخ داده است.

 • سلام. نویسنده محترم در کتاب پیش رو، به مبحث امامت از دید تازه ای پرداخته و با سخنانی مستند و معتبر، به پرسش های بسیاری پاسخ داده است.

 • با سلام، در این کتاب به بحث امامت و فلسفه آن از نگاه ویژه ای پرداخته شده. مخصوصا آنجا که با دلایل متقن و مستند به بحث ازلی بودن امامت از دیدگاه امام رضا می‌پردازد. که این نگاه نو بر گرفته از قرآن و روایات است.

 • آفرین به شما نویسنده ماهر و توانمند امیدوارم تمام مراحل زندگیتون را با موفقیت و سربلندی پشت سر بگذارنی

 • دراین کتاب مطالب تازه ای درباره امامت مطرح شده مخصوصا نیاز به امامت قبل از دنیا.ومطالب هم برگرفته از آیات و روایات است و بسیار عالی

 • در این کتاب در خصوص مبحث امامت ،مخصوصا مبحث نیاز انسان به امام قبل از خلقت جهان،مستند و دقیق به مطالبی پرداخته شده که تا حالا نشنیده ایم یا خیلی کمتر بآن پرداخته شده است.کاول دیدگاه امام رضا علیه السلام رو درباره امامت ،با توجه به دلایل قرآنی و روایی بیان کرده است.این کتاب بسیار ارزش خواندن دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *