چاپ کتاب شعر مشترک

چاپ کتاب


چاپ کتاب در حوزه علوم انسانی

نشر گنجور اماده چاپ کتاب در حوزه علوم انسانی برای نویسندگان عزیز می باشد. در زیر لینکی از رشته های علوم انسانی آورده شده است شما با کلیک بر روی هر رشته میتوانید اطلاعات مربوط به آن رشته را ببینید.

نشر گنجور اماده ی همکاری در زمینه چاپ کتاب با کمترین هزینه و در کمترین زمان می باشد

02166491056

09120617283

09183775334

09354752333

09901910208

 

انسانی
حقوقکارشناسی ارشد الهیات مطالعات ارتباطیعلوم اقتصادیمدیریتعلوم سیاسیعلوم قضاییتربیت بدنی
علوم اجتماعیتفسیر قرآن مجیدروان‌شناسیزبان و ادبیات فارسیزبان و ادبیات عربیروابط عمومیمطالعات خانوادهکتابداری
روزنامه نگاریمددکاری اجتماعیراهنمایی و مشاورهادبیات داستانیآب و هوا شناسیژئومورفولوژیفقه و حقوقجغرافیا
مدیریت هتلداریعلوم تربیتیمدیریت جهانگردیدبیری جغرافیاامور گمرکیتاریخعلوم حدیثفلسفه
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیدبیری زبان و ادبیات عربیدبیری زبان و ادبیات فارسیعلوم قرآنی و حدیث
علم اطلاعات ودانش شناسیمدیریت – بازرگانی دریایی علوم ارتباطات اجتماعیالهیات و معارف اسلامی

منبع ای استخدام

چاپ کتاب حقوق،چاپ کتاب کارشناسی ارشد الهیات ،چاپ کتاب مطالعات ارتباطی،چاپ کتاب علوم اقتصادی،چاپ کتاب مدیریت،چاپ کتاب علوم سیاسی،چاپ کتاب علوم قضایی،چاپ کتاب تربیت بدنی،چاپ کتاب علوم اجتماعی،چاپ کتاب تفسیر قرآن مجید،چاپ کتاب روان‌شناسی،چاپ کتاب زبان و ادبیات فارسی،چاپ کتاب زبان و ادبیات عربی،چاپ کتاب روابط عمومی،چاپ کتاب مطالعات خانواده،چاپ کتاب کتابداری،چاپ کتاب روزنامه نگاری،چاپ کتاب مددکاری اجتماعی،چاپ کتاب راهنمایی و مشاوره،چاپ کتاب ادبیات داستانی،چاپ کتاب آب و هوا شناسی،چاپ کتاب ژئومورفولوژی،چاپ کتاب فقه و حقوق،چاپ کتاب جغرافیا،چاپ کتاب مدیریت هتلداری، چاپ کتاب علوم تربیتی،چاپ کتاب مدیریت جهانگردی،چاپ کتاب دبیری جغرافیا،چاپ کتاب امور گمرکی،چاپ کتاب تاریخ،چاپ کتاب علوم حدیث،چاپ کتاب فلسفه،چاپ کتاب رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی،چاپ کتاب دبیری زبان و ادبیات عربی،چاپ کتاب دبیری زبان و ادبیات فارسی،چاپ کتاب علوم قرآنی و حدیث،چاپ کتاب علم اطلاعات ودانش شناسی،چاپ کتاب مدیریت – بازرگانی دریایی ،چاپ کتاب علوم ارتباطات اجتماعی،چاپ کتاب الهیات و معارف اسلامی،چاپ کتاب در حوزه علوم انسانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *