کتابهای چاپ شده در سال 1400

کتابهای چاپ شده در سال 1400


چاپ کتاب در حوزه علوم پزشکی

نشر گنجور آماده همکاری با پزشکان و کادر درمانی بیمارستان ها جهت چاپ کتاب خود در حوزه پزشکی می باشد. ما کتابهای شما را با کمترین هزینه در کمترین زمان به چاپ خواهیم رساند

 

برای چاپ کتاب در حوزه علوم پزشکی و مشاوره رایگان چاپ کتاب با ما تماس بگیرید

02166491056

09120617283

09183775334

09901910208

09354752333

 

تجربی
پزشکی- دکتریدندانپزشکی- دکتریداروسازی- دکتریدکتری پیوسته بیوتکنولوژیدامپزشکی- دکتریزیست شناسیفیزیوتراپیاعضای مصنوعی
بهداشت مواد غذاییمدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی تکنسین دبیری زیست شناسیتکنولوژی مرتع و آبخیزداریارگونومیاتاق عملهوشبری
پروتزهای دندانیبینایی سنجیشنوایی شناسیعلوم آزمایشگاهیعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیپزشکی – کتابداریماماییعلوم تغذیه
علوم و صنایع غذاییمهندسی بهداشت محیطمهندسی فضای سبزکارشناسی بهداشت عمومیمهندسی منابع طبیعیکاردانی دامپزشکیپرستاریمدارک پزشکی
زیست شناسی سلولی مولکولیمهندسی بهداشت حرفه ایمهندسی تولیدات گیاهیکارشناسی فناوری اطلاعات سلامتعلوم مهندسی زیست محیطیدبیری شیمیشیمیگفتار درمانی
تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی فوریت‌های پزشکیمهندسی منابع طبیعی-شیلاتمهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتاتمهندسی کشاورزی-علوم دامیاقیانوس شناسیزمین شناسیکاردرمانی
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذاییکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژیرشته ایمنی شناسی (ایمونولوژی)کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزیمهندسی منابع طبیعی-مهندسی چوب مهندسی منابع طبیعی-جنگلداریکاردانی شیمی-پدافند جنگهای میکروبی
کاردانی ناپیوسته علمی-کاربردی پرورش زنبورعسلکاردانی علمی، کاربردی تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی و معطر

منبع سایت ای استخدام

 

چاپ کتاب در حوزه علوم پزشکی چاپ کتاب پزشکی- دکتری،چاپ کتاب دندانپزشکی- دکتری،چاپ کتاب داروسازی- دکتری،چاپ کتاب دکتری پیوسته بیوتکنولوژی،چاپ کتاب دامپزشکی- دکتری،چاپ کتاب زیست شناسی،چاپ کتاب فیزیوتراپی،چاپ کتاب اعضای مصنوعی،چاپ کتاب بهداشت مواد غذایی،چاپ کتاب مدیریت و کمیسر دریایی،چاپ کتاب کارشناسی تکنسین ،چاپ کتاب دبیری زیست شناسی،چاپ کتاب تکنولوژی مرتع و آبخیزداری،چاپ کتاب ارگونومی،چاپ کتاب اتاق عمل،چاپ کتاب هوشبری،چاپ کتاب پروتزهای دندانی،چاپ کتاب بینایی سنجی،چاپ کتاب شنوایی شناسی،چاپ کتاب علوم آزمایشگاهی،چاپ کتاب علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،چاپ کتاب پزشکی – کتابداری،چاپ کتاب مامایی،چاپ کتاب علوم تغذیه،چاپ کتاب علوم و صنایع غذایی،چاپ کتاب مهندسی بهداشت محیط،چاپ کتاب مهندسی فضای سبز،چاپ کتاب کارشناسی بهداشت عمومی،چاپ کتاب مهندسی منابع طبیعی،چاپ کتاب کاردانی دامپزشکی،چاپ کتاب پرستاری،چاپ کتاب مدارک پزشکی،چاپ کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی،چاپ کتاب مهندسی بهداشت حرفه ای،چاپ کتاب مهندسی تولیدات گیاهی،چاپ کتاب کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت،چاپ کتاب علوم مهندسی زیست محیطی،چاپ کتاب دبیری شیمی،چاپ کتاب شیمی،چاپ کتاب گفتار درمانی،چاپ کتاب تکنولوژی تولیدات دامی ،چاپ کتاب   فوریت‌های پزشکی،چاپ کتاب مهندسی منابع طبیعی-شیلات،چاپ کتاب مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات،چاپ کتاب مهندسی کشاورزی-علوم دامی،چاپ کتاب اقیانوس شناسی،چاپ کتاب زمین شناسی، چاپ کتاب کاردرمانی،چاپ کتاب مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی،چاپ کتاب تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی،چاپ کتاب رشته ایمنی شناسی (ایمونولوژی) ،چاپ کتاب کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای،چاپ کتاب مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی،چاپ کتاب مهندسی منابع طبیعی-مهندسی چوب ،چاپ کتاب مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری،چاپ کتاب کاردانی شیمی-پدافند جنگهای میکروبی،چاپ کتاب کاردانی ناپیوسته علمی-کاربردی پرورش زنبورعسل،چاپ کتاب کاربردی تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی و معطر،

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *