چاپ کتاب سیستم های خانواده و بهداشت روان

چاپ کتاب سیستم های خانواده و بهداشت روان

مؤلف

لوری ال شارلز

 

ویراستار

گیملا ساماراسینگه

 

مترجمان

زهرا رحیمی ریگی

آذین نازی

 

 
 

سرشناسه                      :  چارلز، لوری ال، 1965- م.

Charles, Laurie L., 1965-

عنوان و نام پدید آور         :  سیستم های خانواده و بهداشت روان انسان دوستانه جهانی/ مؤلف[صحیح ویراستاران] لوری ال شارلز، گیملا ساماراسینگه؛ مترجمان زهرا رحیمی ریگی، آذین نازی، حمید جلیلی پیران.

مشخصات نشر                :  تهران: گنجور ،1400.

مشخصات ظاهری            :  263 ص.

شابک                           :  600000 ریال : 9-58-7726-622-978

وضعیت فهرست نویسی      :  فیپا

                       Family Systems and Global Humanitarianیاداشت                        :  عنوان اصلی:

                 Mental Health : Approaches in the Field,2019

یادداشت                        : کتاب حاضر قبلا با ترجمه فاطمه حیدریان و اعظم اکرمی توسط انتشارات صالحیان‏  در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.

موضوع                          :  روان درمانی خانواده

                                        Family psychotherapyموضوع                          :

موضوع                          : حقوق بشر

Human rightsموضوع                          :

موضوع                          :  مشاوره

Counselingموضوع                          :

موضوع                          :  پزشکی مبتنی بر شواهد

Evidence-based medicineموضوع                          :

شناسه افزوده                  : ساماراسینگه، گمیلا

Samarasinghe, Gameelaشناسه افزوده                  :

شناسه افزوده                  :  رحیمی ریگی، زهرا ، 1375- ، مترجم

شناسه افزوده                  :  نادری، آذین ، 1372- ، مترجم

شناسه افزوده                  :  جلیلی پیران، حمید ، 1369- ، مترجم

RC488/رده بندی کنگره               :  5

رده بندی دیویی               : 89156/616

شماره کتابشناسی ملی       :  8426761

اطلاعات رکورد کتابشناسی  :  فیپا

 

 

چاپ کتاب سیستم های خانواده و بهداشت روان

فهرست مطالب

فهرست……………………………………………………………………………………………… 5

همکاران…………………………………………………………………………………………… 11

درباره نویسنده…………………………………………………………………………………….. 13

فصل 1…………………………………………………………………………………………….. 15

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 15

انتقال پذیری رویکردهای سیستم های خانواده……………………………………………………… 15

تاکید بر سیستم های خانواده به عنوان یک رویکرد…………………………………………………. 16

نمونه کارهای شاهد: سیستم های مداخله و خانواده…………………………………………………. 20

رویکردها…………………………………………………………………………………………. 20

همکاران و روشها و رویکردهای آنها……………………………………………………………… 24

اخلالگری در خانواده درمانی: بازتاب داستان آغازین درمان سیستمیک…………………………….. 29

فصل 2…………………………………………………………………………………………….. 31

 31

صداهای این فصل…………………………………………………………………………………. 32

قبل از طوفان ها……………………………………………………………………………………. 33

طوفان دسته 5: جدایی و اجتماع……………………………………………………………………. 36

رگبارگلوله ها: تیراندازی در مدرسه پارک لند……………………………………………………… 39

تروما از ابعاد مختلف………………………………………………………………………………. 44

پیامدهای دو فاجعه………………………………………………………………………………… 45

تغییرات در چشم انداز……………………………………………………………………………… 48

فصل 3…………………………………………………………………………………………….. 51

بلایایی که طبیعی نیستند: نقش رسانه های نوظهور در ترسیم نقشه زندگی و سرزمین های در معرض خطر           51

درباره نویسنده…………………………………………………………………………………….. 51

زندگی های در معرض خطر نابرابری………………………………………………………………. 54

رسانه های نوظهور: درگیر شدن در مکالمات………………………………………………………. 56

نقشه برداری از خطر و نقاط تاب آوری در جوامع…………………………………………………… 59

استفاده از مکالمات در مورد قلمرو…………………………………………………………………. 61

سرزمین، مانند ذهن، رابطه ای است………………………………………………………………… 65

فصل 4…………………………………………………………………………………………….. 67

همراهی برای اهداف خوب؟ روند پروژه بشردوستانه شناسایی DNA مفقودان در قبرس پس از جنگ 67

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 67

پروژه های بشردوستانه، پزشکی قانونی DNA و شناسایی مفقودین…………………………………. 68

مشروعیت زیستی: سازمان ملل متحد / ایجاد دولت پسا استعماری…………………………………… 70

سازمان های انتقال اطلاعات و سختی آن: کارگران به عنوان واسطه؟……………………………….. 81

خلقت و خلاقیت: سختی بیان، گسیختگی و التیام…………………………………………………… 85

فصل 5…………………………………………………………………………………………….. 97

غیر قانونی و بدون ترس…………………………………………………………………………… 97

تاب آوری در شرایط جدایی اجباری و تهدید به اخراج…………………………………………….. 97

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 97

چارچوب نظری…………………………………………………………………………………… 99

معرفی پرونده 1: مشاوره مبتنی بر نقاط قوت………………………………………………………. 102

تیفانی آدیگبی……………………………………………………………………………………. 102

زمینه تاریخی و حقوقی…………………………………………………………………………… 106

کارکنان بهداشت روان…………………………………………………………………………… 108

Nos Estamos Apagando4 (ما در حال خاموش شدن هستیم)……………………. 109

معرفی پرونده 2: گزارش درمان تک جلسه ای……………………………………………………. 111

مفهوم عملی……………………………………………………………………………………… 116

راهنمایی…………………………………………………………………………………………. 118

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 119

فصل 6…………………………………………………………………………………………… 121

“آیا داستان سیندرلا را شنیده اید؟”………………………………………………………………. 121

مطالعه موردی استفاده از استعاره و ضرب المثل ها با یک زوج سوری تازه ازدواج کرده در یک اردوگاه پناهندگان در صیدون، لبنان……………………………………………………………………………………………… 121

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 122

تمرکز مطالعه موردی…………………………………………………………………………….. 122

کار در جامعه اردوگاه……………………………………………………………………………. 123

اتاقی که با ملحفه تقسیم بندی شده بود……………………………………………………………. 125

جلسه خانوادگی………………………………………………………………………………….. 129

بحث و پیگیری…………………………………………………………………………………… 131

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 132

فصل 7…………………………………………………………………………………………… 135

ارتباط خانواده با سیاست خارجی:……………………………………………………………….. 135

رویکرد جنسیتی برای درک تأثیر شکست سیاست خارجی بر امنیت انسانی در SIDS کارائیب……… 135

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 135

چرا امنیت انسانی مهم است؟……………………………………………………………………… 139

نقش جنسیت: چشم اندازهای امنیت انسانی و سیاست خارجی…………………………………….. 144

نابرابری جنسیتی:  ناامنی در درگیری چه نقشی دارد……………………………………………… 144

امنیت کشورها، امنیت زنان و طبقه بندی اجتماعی……………………………………………….. 148

سیاست خارجی چه نقشی در امنیت انسانی دارد؟………………………………………………….. 151

نمونه هایی از بی تابعیتی در کارائیب – مورد هائیتی………………………………………………. 151

پرونده سیاست خارجی مبتنی بر مردم: ازدواج کودکان…………………………………………… 154

در ترینیداد و توباگو……………………………………………………………………………… 154

توصیه هایی برای بهداشت روان و بهداشت خانواده……………………………………………….. 158

درمان گران: مقیاس بندی و گسترش به خارج برای ارائه در سطح سیاست…………………………. 158

زمینه را بفهمید: اوضاع را درک کنید…………………………………………………………….. 158

رویکرد تقاطعی اتخاذ کنید………………………………………………………………………. 158

مسائل مشترک الحوزه را شناسایی کنید………………………………………………………….. 158

مدافع شمول بهداشت و سلامت روان به عنوان موارد دستور کار دائمی………………………….. 158

از نگاه جنسیتی استفاده کنید……………………………………………………………………… 159

ایجاد مشارکت برای افزایش امنیت و دفاع………………………………………………………… 159

تعریف امنیت…………………………………………………………………………………….. 159

حقوق بشر باید در اولویت باشد………………………………………………………………….. 160

نتیجه گیری: سیاست های موفق، حکومت های موفق، خانواده های موفق و افراد موفق………….. 160

فصل 8…………………………………………………………………………………………… 165

پذیرش یا رد “خانواده؟”………………………………………………………………………… 165

رویکرد تکامل سیستم های خانواده در سریلانکا………………………………………………….. 165

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 165

چرا FST و چرا در سریلانکا؟…………………………………………………………………….. 167

بهداشت روان و حمایت روانی – اجتماعی (MHPSS) در متن سریلانکا…………………………. 169

چالش های اجتناب ناپذیر: رویکرد متفاوت و احتمال موفقیت…………………………………….. 171

رویکرد سیستم های خانواده در سریلانکا…………………………………………………………. 172

کلاس FSA در بعدازظهر شنبه…………………………………………………………………… 172

برخورد با خانواده غایب…………………………………………………………………………. 180

تمرین نهایی روز…………………………………………………………………………………. 183

FSA و مفهوم در حال تحول “خانواده”…………………………………………………… 184

FSA در جامعه…………………………………………………………………………….. 185

ناتوانی در دورهم نشستن و گفتگو به دلیل تعهدات شغلی و فقدان فرهنگ صحبت صریح درباره احساسات و افکار در میان اعضای مسن خانواده و بزرگترها…………………………………………………………………. 189

نمودار ترس و امید خانواده……………………………………………………………………….. 193

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 198

توصیه ها…………………………………………………………………………………………. 199

فصل 9…………………………………………………………………………………………… 202

انتقال (Transvision):……………………………………………………………………… 202

گرفتاری های دوطرفه در مه جنگ……………………………………………………………….. 202

فصل 10…………………………………………………………………………………………. 232

نقش خانواده و فرهنگ در ناملایمات شدید: پاسخ روانی – اجتماعی به بیماری ویروس ابولا (EVD) 232

اپیدمی در گینه، آفریقای غربی……………………………………………………………………. 232

مقدمه……………………………………………………………………………………………. 232

زمینه……………………………………………………………………………………………… 236

تاریخ سیاسی…………………………………………………………………………………….. 240

اپیدمی…………………………………………………………………………………………… 244

بیماری ویروس ابولا……………………………………………………………………………… 245

اقدامات مداخله ای بهداشت عمومی……………………………………………………………… 245

پیامدهای اجتماعی ابولا………………………………………………………………………….. 246

فرهنگ و اجتماع…………………………………………………………………………………. 247

بازماندگان ابولا………………………………………………………………………………….. 248

تأثیر EVD……………………………………………………………………………………….. 249

مطالعه موردی……………………………………………………………………………………. 250

نیاز به تناسخ فرهنگی……………………………………………………………………………… 253

ضرورت رویکرد التقاطی در سوگیری درمانی……………………………………………………. 255

رویکرد ما……………………………………………………………………………………….. 256

بازبینی توصیه ها:…………………………………………………………………………………. 257

پیگیری………………………………………………………………………………………….. 258

در ادامه…………………………………………………………………………………………… 260

پایان راه………………………………………………………………………………………….. 260

حلقه های آسیب پذیری………………………………………………………………………….. 261

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 263

 

 

قسمتی از کتاب

مقدمه

 

چاپ کتاب سیستم های خانواده و بهداشت روان

لوری ال شارلز و گاملا ساماراسینگه

چاپ کتاب سیستم های خانواده و بهداشت روان

انتقال پذیری رویکردهای سیستم های خانواده

در جلد اول، همکاران ما کار و ایده های خود را به اشتراک گذاشته اند. این ایده ها پیرامون معضلات فلسفی و عملی است که در استفاده از مفاهیم و تکنیک های خانواده درمانی در کار در بهداشت روان جهانی در محیط های بشردوستانه با آنها مواجه بودند. ما در اینجا، بر اساس این ایده ها، در مورد ایده های همكارانی كه به روشها و رویكردهای مختلف سیستم های خانواده متعهدند، بحث می كنیم. همکاران ما روایات متعدد میان رشته ای، فرارشته ای و زمینه های آموزشی، ماهیت و کاربرد روشهای سیستم خانواده ( FSA) را از نقاط مختلف از چند قاره، و از  مشارکت کنندگان در بخشهای مختلف و  در فضای بشردوستانه جمع آوری کرده و در اینجا به اشتراک می گذارند. موضوع مشترک کار آنها، نشان دادن انتقال پذیری رویکردهای سیستم خانواده است، همانطور که در موارد بالینی، مداخلات جامعه، معضلات مدیریت، سازگاری های آموزشی یا چشم انداز سیاست خارجی نیز دیده می شود.

موقعیت های بشردوستانه در تمام نقاط جهان، موقعیت هایی اضطراری و پیچیده است و آشفتگی و از هم گسستگی نظام خانواده ها  قسمتی از این مورد است. روابط خانوادگی تحت تاثیر شرایط اضطراری قرار می گیرند و بعید نیست که به معضلات روانی-اجتماعی نیز منجر شود. با این وجود، رویکردهای سیستم های خانوادگی می تواند در این آشفتگی ها، کاربردی دور از انتظار پیدا کند، زیرا شاکله و جوهر آنها متناسب با شرایط معمول در فضای بشردوستانه طراحی می شود.

در طول ظهور رشته خانواده درمانی، ایده های سیستم ها، کاربردهای گسترده و زیادی پیدا کرده است. با این حال، در قلب و مرکز این ایده ها، یک ایده تاثیرگذار وجود دارد؛ که مردم در شبکه ای از روابط با دیگران زندگی و رشد می کنند و ارزش دارد که در تمام مداخلات، این فاکتور به طور جدی بررسی شود. یکی دیگر از مزایای انتقال پذیری رویکرد سیستم های خانواده، پذیرش تغییرناپذیری جوامع است که “خانواده”، به عنوان یک واحد منسجم، به لحاظ بهداشت روان و حمایت روانی و اجتماعی و همچنین ارتقا و تاب آوری جوامع، ارزش صرف وقت و سرمایه گذاری را دارد. این نیز یک حساسیت محیطی است که در سال های ابتدای پیدایش رشته، آن را تعریف می کند.

تاکید بر سیستم های خانواده به عنوان یک رویکرد

برای مداخلات روان درمانی، خانواده، (البته، از نظر دانشمندان و پزشکان خانواده درمانی) به عنوان یک سپر مهم در برابر استرس و یک عامل محافظتی در موارد اضطراری شناخته می شود (والش[1]، 2012). با این حال، ما در کتاب حاضر، به طور خاص به جلسات بالینی سیستمیک خانواده درمانی که فرد متخصص، بعنوان “درمانگر خانواده” معرفی می شود یا مداخلات مورد استفاده در خانواده درمانی متداول در کشورهای با درآمد بالا (HIC)، تمرکز نمی کنیم. درکشورهایی غیر از HIC، معمولاً هیچ قاعده ای در زمینه خانواده درمانی به عنوان یک حرفه وجود ندارد و بیشتر به عنوان رشته تحصیلات تکمیلی در مقطع دکترا یا کارشناسی ارشد و همچنین در مجموعه منابع در دسترس مانند کتاب ها، مقالات، یا کتابچه های راهنما به زبانی غیر از انگلیسی دیده می شود. با این وجود، ایده های سیستم های خانوادگی ” درکشورهای با درآمد کم و متوسط (LMIC)[2] و در کشورهایی که تحت تاثیر آسیب، درگیری و خشونت (FCVs)  قرار دارند و همچنین در محیط های انسان دوستانه، مورد استفاده گسترده ای دارد (شارلز و ساماراسینگه[3]، 2016). این ارتباط و کاربرد گسترده، هدف مجموعه ما و تمرکز برکاری است که توسط همکاران ما نشان داده شده است. تمرکز اصلی کتاب بر روش ها و رویکردهای سیستمی در محیط انسان دوستانه، در تمام نقاط جهان است.

تمرکز شدید بر خانواده و سیستم های خانوادگی، با وجود چالش های موجود در این زمینه، موضوعی است که همکاران ما در تمام فصول، مورد توجه قرار داده اند. سیستم های خانواده در ترینیداد و توباگو؛ در سوریه؛ در اردوگاه های پناهندگان در لبنان؛ در جوامعی که خانواده ها برای شناسایی اجساد عزیزان گمشده خود در قبرس، نیاز به آزمایش DNA دارند. در خانه های آسیب پذیر شیلی؛ در جوامع حاشیه ای در سان آنتونیو، تگزاس و در بحبوحه شیوع بیماری ویروس ابولا در سال 2014 در گینه، آفریقای غربی، در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در طوفان فورت لودردیل یا یک نقش آفرینی طبقاتی در سریلانکا پس از جنگ؛ اهمیت بالایی دارد. در تمام این موارد، ایده های سیستم خانواده بسیار مهم است. ما نمی توانیم مکان و منطقه ای نام ببریم که در آنجا ایده خانواده به عنوان یک عامل محافظتی در شرایط اضطراری پیچیده، مورد مناقشه باشد. بلکه توجه ما در اینجا به سوال مهم و چالش برانگیز دیگری است: رویکرد سیستم های خانوادگی چه فایده ای برای محیط انسان دوستانه دارد؟ چگونه رویکرد خاص در عمل مورد بحث قرار می گیرد؟ چگونه ثبات و ارتقا این رویکرد، از نظر سلامت روان اجتماعی، جرقه ای برای اتفاقات مفید برای جامعه است؟

در این کتاب، همکاران ما به این سوالات پاسخ می دهند، اما نه لزوماً از طریق جلسه بالینی، گرچه نمه[4] (در فصل 6، همین جلد) و پردومو[5] و آدیگبه[6] (در فصل 5، همین جلد) کارهای بالینی خود را به اشتراک گذاشته اند. با این حال، وضعیت مهاجرت در کشورهایی که کار بالینی در آنها انجام شده است (نهمه، با پناهندگان سوری در لبنان؛ پردومو و آدیگبه، با مهاجران فاقد مدرک شناسایی در مرز تگزاس و مکزیک) کاملاً با هم تفاوت دارد. در این فصل ها، روش های مختلفی بیان می شود که سرنوشت پناهندگان سراسر جهان، موضوع سیاسگذاری شدید در کشورهای با درآمد بالا و در LMIC است. به عنوان مثال، “کشورهای با درآمد کم و متوسط، ​با اینکه منابع کمی برای تحقق نیازهای اساسی بهداشتی، قانونی، آموزشی، آب و مواد غذایی آوارگان دارند، با این وجود بیشترین تعداد پناهجویان و 80٪ پناهندگان جهان به این کشورها تعلق دارد، » (فاضل[7]، کاروناکارا[8] و نیونهام[9]، 2014)، در حالی که” کشورهای با درآمد بالا از سیاست بازداشت مهاجران، به عنوان یک سیاست در جهت بازگشت اجباری آنها استفاده می کنند “(فاضل و همکاران، 2014).

آنچه که باعث عملکرد جهانی بهداشت روان می شود، تمرکز بر جمعیت یا نقطه / خاص در جهان نیست، اگرچه اغلب اینطور به نظر می رسد. عملکرد جهانی بهداشت روان توسط “داده های مربوط به اختلافات در بهداشت روان و دسترسی مردم سراسر جهان به این داده ها، انجام می شود. از جمله این موارد، می توان به اختلافاتی که بین و درون ایالات (کشورها)، و بین گروه های آسیب پذیر در داخل ایالات” وجود دارد، اشاره کرد. (شارلز و باوا[10]، در مطبوعات) . در شرایط بشردوستانه، این اختلافات معنای دیگری می یابد، زیرا جوامع به دلیل یک بحران مداوم یا بحران اخیر در معرض آسیب بیشتری هستند.

بعلاوه، در این جلد، تمرکز مشترک ما بر روش و رویکرد خاص مداخله در سیستم های خانواده است. با این حال، این مداخله لزوماً یک عمل بالینی و روان درمانی نیست. مداخله سیستمیک در زمینه بهداشت روان جهانی و شرایط انسانی نیازمند یک رویکرد ترکیبی است، یک کار آموزشی و یا تطبیقی (اکانایاکه[11] و آبیسینگه[12]، فصل 8؛ رمبو[13] و همکاران، فصل 2، همین جلد)، مجموعه مشکلات / راه حل های خاص مربوط به فضای بشردوستانه (باسیگالوپه[14]، فصل 3؛ آگاتانگلو[15] و کیلیان[16]، فصل 4؛ فارغ[17]، تونکارا[18] و سومورو[19]، فصل 10؛ فلمنون[20] و شارلز ، فصل 4، همین جلد)، یا یک بی عدالتی تاریخی در دوراهی سلامت روان اجتماعی خانواده و سیاست دولت، که معمولا در یک بحران انسانی تشدید می شود (یانگ[21]، فصل 7.  باسیگالوپه، فصل 3.  فارغ، تونکارا  و سومورو، فصل 10. همین جلد).

در واقع، این یک رویکرد است، نه لزوماً هویت حرفه ای (یا تحصیلات یا مدرک یا مجوز)، که قصد داشته باشیم بر آن تاکید کنیم. این تاکید بر رویکرد، به ریشه های زمینه خانواده درمانی توجه می کند، که البته، از همکاری جهانی چند رشته ای، فرا رشته ای و بین رشته ای ساخته و اطلاع رسانی می شود. آنچه در آن زمان، مثل الآن اهمیت داشت، فرایندی درونی است که فرد برای درک یک زمینه، شناخت مکان یا فضا و وضعیت، طی می کند. برای آن دسته از متخصصانی که هنوز تحت شرایط انسانی یا شرایط LMIC قرار نگرفته اند، تعمق هدفمند در این “درون” ممکن است به یادگیری زدایی و یادگیری مجدد اساسی نیاز داشته باشد. بسیاری از پزشکان با تجربه خانواده درمانی که در درجه اول در HIC ها آموزش دیده و مشغول به کار هستند، ممکن است خود را گرفتار دانش سنتی خود بدانند و مجبور شوند با مسائل روزمره و عوامل خاص LMICS یا RFV ها منطبق شوند. این عوامل همه چیز را نه تنها رویکردهای سیستمیک خانواده درمانی، بلکه شکل آنها را نیز تغییر می دهد.

نمونه کارهای شاهد: سیستم های مداخله و خانواده

رویکردها

چاپ کتاب سیستم های خانواده و بهداشت روان

در زمینه بهداشت روان جهانی و موقعیت های بشردوستانه، شرایطی دیده می شود که سلامت روانی و اجتماعی خانواده را تهدید می کند، غالباً غیرقابل کنترل، سخت و گاهی هم خطرناک است. این شرایط، تحقیقات تجربی را در مورد مداخلات روان درمانی به چالش می کشد، از نظر دانشمندان و پزشکان سیستمیک خانواده، که در “تجربه زندگی آشفته” و کار با خانواده توفیقاتی دارند، این امر، موضوعی آشنا است. لبو[22] (2018) معتقد است: اگرچه خانواده درمانی شاید به اندازه ای پایدار نباشد که خطرناک و غیرقابل کنترل شود، اما “به طور معمول در شرایط بسیار دورتر از شرایط کنترل شده مطالعه تصادفی متداول انجام می شود” (ص. 2). در شرایط جهانی و بشردوستانه، این شرایط نه تنها دورتر نیستند، بلکه کلاً در یک حوزه جداگانه قرار دارند. بنابراین، نقش شواهد در رویکردهای خانواده درمانی در یک زمینه انسانی چیست؟ چگونه می توان در چنین شرایطی به موارد مهم با تأثیر هدفمند و مقیاس پذیری پایدار رسیدگی کرد؟

پرداختن به سوالات نتایج از طریق اثربخشی مداخلات زوجین یا خانواده (پینسوف[23] و وین[24]، 1995)؛ با برنامه های خاص، جمعیت و تنظیمات خاص (لیدل[25]، 2016؛ سکستون[26]، داتچی[27]، ایوانز[28]، لافولت[29]، و رایت[30]، 2013؛ اسپرنکل[31]، 2002، 2012؛ زاپوسنیک[32]، شوارتز[33]، موییر[34]، و براون[35]، 2012)؛ یا متاآنالیزها در مجموعه داده های بزرگ یا مطالعات موردی فرایند گرا به صورت جداگانه (چینیل[36] و همکاران، 2012)، مداخلات سیستمیک خانواده درمانی نشان داده شده است که برای طیف وسیعی از موضوعات بالینی موثر است. طبق سازمان بهداشت جهانی، “استراتژی ها و مداخلات بهداشت روان برای درمان، پیشگیری و ارتقا باید بر اساس شواهد علمی و یا بهترین اقدامات، با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی باشد” (برنامه اقدام بهداشت روانWHO ، 2013-2020). پایگاه شواهد موجود در خانواده درمانی مملو از این استراتژی ها و مداخلات است، که هم “مکانیزم تغییر و تحولاتی هستند که زمینه ساز نتایج مثبت بالینی” است و هم “در کل روشها و ویژه روشهای خاص” است (استراتون[37]، 2016، ص 417).

ریشه های نظری و توسعه مداوم رویکردهای سیستمی، تاریخچه ای غنی از کند وکاو با مراجعین را نشان می دهد در مورد اینکه آیا مداخلات صورت گرفته، واقعاً پاسخگوی نیازهای آنها بوده یا نه (استراتون، 2016). این تاریخچه، علاوه بر پایگاه شواهد موجود، جذابیت خاصی از رویکردهای سیستمی را نشان می دهد، و آنها را از بین بسیاری از مداخلات روان درمانی منحصر به فرد می کند. اساساً، تحقیقات نشان می دهد که مراجعین چقدر برای این مداخلات، ارزش قائل هستند. به عنوان مثال، چینیل و همکاران (2012) متاسنتز کیفی 49 مقاله را انجام داد و از این طریق “نظریه رسمی استقرایی مبتنی برCFT  (زوج و خانواده درمانی[38]) تجربه مراجعه کننده / ارزیابی / ترجیحات مراجعه کننده ” ایجاد شد (استراتون، 2016 ، ص 259).

چینیل و همکاران (2012) گزارشی شرح توصیفی و غنی ارائه کرد که واکنش مراجعین نسبت به تجربه آنها با درمان سیستمیک را با جزئیات بیان می کرد. نکته قابل توجه، قدردانی مراجعین از پیوستگی درمان سیستمیک است. اینکه احساس کنند کاملاً درگیر فرآیند درمانی هستند و از شنیدن اینکه سایر اعضای خانواده در درمان او مشارکت دارند، خوشحال می شوند (چینیل و همکاران، 2012)

به عقیده چینیل و همکاران (2012)، این شواهد کیفی نشان می دهد که مشارکت می تواند بسیار مفیدتر از کلینیک باشد، همانطور که اخیراً لانگلو[39]، تونچالپ[40]، نوریس[41]، آسکو[42] و غفار[43] (2018) اشاره کردند:

شواهد کیفی برای تصمیم گیرندگان و پزشکان ملی و محلی برای درک عوامل موثر در اجرا و مقیاس گذاری سیاست ها و برنامه های بهداشتی بسیار ارزشمند است. داده های کیفی در برنامه ریزی، توسعه و اجرای سیاست ها و مداخلات بهداشتی، بویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط ضروری بوده است. شواهد کیفی همچنین به سیاست گذاران و مدیران برنامه کمک می کند تا در مورد چگونگی انطباق با یک دستورالعمل WHO و نحوه اولویت بندی این راهنمایی تصمیم بگیرند … [همچنین] با حرکتی جهانی در راستای تولید و استفاده از مجموعه گسترده ای از شواهد در سیاست گذاری (لانگلویس[44] و همکاران، 2018، ص 79).

استفاده از یک رویکرد مبتنی بر شواهد در سیاستگذاری، چه در مداخلات سیستم های خانوادگی و چه در مداخلات روان درمانی دیگر، ممکن است در رفع نیازهایی که در LMIC ها و FCV ها ایجاد می شود، هدفمند نباشد. با این وجود، همیشه باید سوالات اساسی باتوجه نحوه درمانهای تأثیرگذار و همچنین هدفمندی آنها مطرح شود (لبو، 2018). طبق گفته لبو (2018)، به دلایل مختلف رویکردهای خانواده درمانی در تحقیقات تجربی متداول به راحتی قابل استفاده نیست. به عنوان مثال، ممکن است مراجعین بیش از یک مشکل بالینی داشته باشند. ما این نکته را به ویژه با توجه به شرایط موجود در LMIC ها و FCV ها مرتبط می دانیم، هرچند لبو (2018) در این مورد اظهارنظری نکرده است. نکته جالب دیگر این است که، لبو (2018) همچنین اشاره کرده است: اگر درمانگران احتمالاً بیش از یک “نسخه کاملاً خالص” درمانی را اجرا کنند (ص. 2)، بعید است که روشهای تحقیق تجربی آنها متناسب باشد. ما همچنین این شرایط را فراگیر، متداول وكاملاً پاسخگو می دانیم که در واقع برای پزشكانی كه در یك محیط بشردوستانه در LMIC و FCVsor، با بیش از یك روند یا رویكرد، كار می كنند، بسیار مناسب است.  

رویکردهای مبتنی بر شواهد در مداخله روان درمانی، اگر به صورت هدفمند انجام شود، به اعتبار سلامت اجتماعی و علوم حمایت روانی اجتماعی می افزاید و می تواند صدای اخلاقی و معنوی مهمی ارائه دهد. با این حال، تجربه ما در زمینه بهداشت روان جهانی و شرایط انسانی نشان می دهد که این موارد، به تنهایی کافی نیستند. ولی، این موقعیت ها، تقاضا برای “نمونه رویکردهای بیشتر و متنوع تر” را منعکس می کند (شیندلر[45]، فیشر[46] و شونکوف[47]، 2017).

در حقیقت، رویکردهای سیستمی برای خانواده ها و جوامع در بهداشت جهانی و شرایط انسانی باید شامل تعریف گسترده و پرباری از شواهد باشد. این تعریف باید شامل رویکردهایی باشد که توسط شواهد و همچنین نوآوری های چند رشته ای، فرا رشته ای و بین رشته ای به بهترین روش بیان شود و باید شامل مجموعه گسترده ای از پزشکان و محققان سیستمیک خانواده، متخصصان توسعه و زمامداران سیاست خارجی و سیستم بین المللی باشد. مهمتر از همه، اینکه باید شامل خانواده های مراجعه کننده و جوامعی از مکانهایی که تحقیقات و پروژه های بالینی انجام می شود، باشد. از نظر ما، این حداقل نیاز ” نمونه رویکردها” برای بهداشت روان جهانی و MHPSS در محیط های بشردوستانه است. این حداقل چیزی است که می توانیم و باید از گفتمان آینده خود در عرصه سلامت روان جهانی به ویژه در مداخلات رویکردهای سیستم های خانواده، انتظار داشته باشیم. اعتقاد ما این است که این پیشنهاد، به طور معمول با شرایط موجود در LMICS و FCV متناسب است، که به یک حساسیت دائماً القایی و گاه غیر متعارف برای حل مسئله نیاز است، که ممکن است با یک آزمایش تصادفی کنترل شده شروع شود، اما لزوماً به پایان نرسد. حساسیت باید تحت تأثیر شرایط موجود و افرادی در این زمینه باشد، که آنها را بهتر می شناسند. با این تعریف، این مجموعه از فصل ها را ارائه می دهیم.

 

چاپ کتاب سیستم های خانواده و بهداشت روان

چاپ کتاب سیستم های خانواده و بهداشت روان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *