چاپ کتاب قواعد زبان عربی

چاپ کتاب قواعد زبان عربی


چاپ کتاب قواعد زبان عربی

چاپ کتاب قواعد زبان عربی نوشته سید مسعود طاهری در نشر گنجور

خلاصه کتاب قواعد زبان عربی: همین طور که در کتاب های ادبیات عربی آمده است واضع نحو حضرت علی (ع)می باشد وایشان پایه گذار قواعد عربی بوده اند ودر این کتاب در مورد علم صرف بحث شده است ودر ابتدا تعریف وموضوع وفایده آن بیان شده است واین که علم صرف در مورد تغییراتی که بر کلمه عارض می شود بحث می کندو همین طور گفته شده در این علم ودانش در مورد اسم وفعل و حرف بحث شده است و گفته شده که صرف در فعل بیشتر از صرف در اسم می باشد وگفته شده که در حرف صرف که همان تغییر است وجود ندارد وابتدا در مورد فعل و اقسام آن بحث کرده وگفته شده که فعل بر سه قسم می باشد یا ماضی است یا مضارع ویا امر و علامت های هر کدام بیان شده است وبعد در موردفعل صحیح یا معتل بحث هایی شده است و فعل معتل را گفته که هر فعلی در آن حرف عله باشدبه آن معتل می گویند و معتل خودش بر سه قسم می باشد ۱-معتل الفا که فا الفعل آن حرف عله می باشد وبه آن مثال می گویندو بر دونوع است مثال واوی ومثال یایی ۲- معتل العین که عین الفعل آن حرف عله می باشد وبه آن اجوف می گویند که آن نیز بر دو نوع است معتل العین یا اجوف واوی و یایی ۳-معتل اللام که به آن ناقص می گویند چون که آخر آن دارای حرف عله است وآن یا واوی است یا یایی ودر مورد این که اسم نیز تعریفی دارد واقسام اسم واسمدیادمفرد است یا جمع ویا مصغر است ویا منسوب نیز بحث شده است و گفته شده که صرف در اسم کمتر از فعل می باشد چون که فعل نیاز به فاعل دارد و فاعل آن یا مفرد است یا مثنی یاجمع ویا مذکر ویا مونث ویا غائب ویا مخاطب ویا متکلم وبه همین خاطر است که صرف در فعل بیشتر می باشد وفعل یا لازم است یا متعدی وبحث های دیگر ی نیز در مورد فعل شده است وفصل دوم کتاب در مورد علم نحو می باشد این که در ابتدا علم نحو تعریف شده وبعد در مورد موضوع و فایده آن توضیحاتی داده شده است و گفته شده که در علم نحو در مورد مرفوعات ومنصوبات ومجرورات بحث شده است ودر آخر علم نحودر مورد توابع نیز بحث شده ودر این که بر پنج قسم هستند ۱-صفت۲-عطف بیان۳-عطف به حروف ۴-بدل۵-تاکید.

 
(آسیب‌شناسی) ،استخراج کتاب از پایان نامه پزشکی داخلی ،استخراج کتاب از پایان نامه جراحی ،استخراج کتاب از پایان نامه چشم پزشکی ،استخراج کتاب از پایان نامه زنان و مامایی ،استخراج کتاب از پایان نامه کودکان، استخراج کتاب از پایان نامه دندان پزشکی ،استخراج کتاب از پایان نامه پوست‌شناسی ،استخراج کتاب از پایان نامه درمان. داروشناسی ،استخراج کتاب از پایان نامه داروسازی و داروهای گیاهی ،استخراج کتاب از پایان نامه پرستاری ،استخراج کتاب از پایان نامه پزشکی گیاهی ،استخراج کتاب از پایان نامه هومیوپاتی ،استخراج کتاب از پایان نامه دیگر نظام‌های پزشکی ،استخراج کتاب از پایان نامه کشاورزی ،استخراج کتاب از پایان نامه کشت گیاه ،استخراج کتاب از پایان نامه جنگل‌داری ،استخراج کتاب از پایان نامه پرورش حیوانات و دام ،استخراج کتاب از پایان نامه شیلات، پرورش آبزیان ،استخراج کتاب از پایان نامه شکار ،استخراج کتاب از پایان نامه فناوری ،استخراج کتاب از پایان نامه مهندسی (کلیات)، مهندسی عمران ،استخراج کتاب از پایان نامه مهندسی هیدرولیک ،استخراج کتاب از پایان نامه فناوری زیست‌محیطی، مهندسی بهداشت ،استخراج کتاب از پایان نامه مهندسی راه ،استخراج کتاب از پایان نامه مهندسی راه‌آهن ،استخراج کتاب از پایان نامه پل‌سازی (مهندسی پل) ،استخراج کتاب از پایان نامه ساختمان‌سازی ،استخراج کتاب از پایان نامه مهندسی مکانیک و ماشین‌آلات ،استخراج کتاب از پایان نامه مهندسی برق، الکترونیک، مهندسی هسته‌ای ،استخراج کتاب از پایان نامه وسایل نقلیه موتوری، فضانوردی ،استخراج کتاب از پایان نامه مهندسی معدن، متالورژی ،استخراج کتاب از پایان نامه فناوری شیمیایی (مهندسی شیمی) ،استخراج کتاب از پایان نامه عکاسی ،استخراج کتاب از پایان نامه فراورده‌های صنعتی ،استخراج کتاب از پایان نامه صنایع دستی ،استخراج کتاب از پایان نامه اقتصاد خانواده ،استخراج کتاب از پایان نامه علوم نظامی ،اسخراج چاپ کتاب قواعد زبان عربی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *