چاپ کتاب در حوزه های مختلف

تبدیل پایان نامه به کتاب


کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400

در اینجا کتابهای چاپ شده فروردین 1400 لغایت ابان 1400 نشر گنجور را اورده ایم

با کلیک بر روی اسم کتابها اطلاعات کتابشناختی هر کدام را  در سایت کتابخانه ملی مشاهده کنید 

روز ذهن‌آگاه «روش‌های عملی برای یافتن تمرکز، آرامش و شادی از صبح تا شب» کمرون، لوری ‏‫۱۳۹۹.‬
کتاب فارسي‏‫چاه آب افسانه‌ای‮‬ منصوری، پارمیس ‏‫۱۳۹۹‬
کتاب فارسيانقلابی‌گری (از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی) خامنه‌ای، سیدعلی، رهبر جمهوری اسلامی ایران ‏‫۱۴۰۰ .‬
کتاب فارسيوظایف ضابطان دادگستری و رعایت حقوق شهروندی جهانی، محمدرسول ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي۵۰ سال آینده‌ات را اکنون تجربه کن! بارانی، غلامرضا ‏‫‏‫۱۴۰۰ – ‬
کتاب فارسيپرورش خلاقیت واحدی، تارا ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيگنجینه‌ی خواص گیاهان دارویی ارغیانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيویتامین C سدی در برابر سمیت ژنتیکی ناشی از نانوذرات کریمی، آرزو ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآذین‌بندی در مناسبت‌های ملی و مذهبی مجیدی، شادی ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيتجزیه و تحلیل علوم داده‌ها و هوش مصنوعی در سیستم‌های تصمیم‌یار هوشمند شاردا، رامش ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسي‏‫خشونت علیه زنان با تاکید بر کشورهای ایران، انگلستان و فرانسه واحدی‌زاده، جواد ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيتاثیر واکسن IBR – BVD بر بهره‌وری گله‌های گاوهای شیری خواجه‌ زارع، منصور ‏‫‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيانرژی‌های تجدیدپذیر فرهادی، پریسا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمشتاق پرواز س‍ن‍گ‍ی‍ان‌، ف‍رش‍ت‍ه‌ ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيمملی ما پاکیزه آشغال تو سطل می‌ریزه رحیمی، پروین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبازاریابی فضای سبز: از ایده تا اجرا رسائی، سجاد ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيمحکوم به تنهایی پارسی، مبینا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينحوه دریافت سریال‌های ماهواره‌ای شبکه جم : مطالعه موردی: بانوان دانشجو محسن‌آبادی، مریم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياصناف و عملکرد مالی ابراهیمی، خسرو ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتقریب مذاهب؛ ادله و پیشگامان عفتی، شهرام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫امور مالی غیرمتمرکز – راهنمای کامل‮‬ اندرسن، الکس ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيزندگی به شیوه خودت: مهارت‌های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کمک به نوجوانان در جهت مدیریت احساسات و دستیابی به انعطاف‌‌پذیری بر اساس مدل کاربردی DNA-V سیاروچی، جوزف ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيراهنمای درمان گروهی افسردگی مزمن صائغ، لیلیان ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيمعیارالساعات ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيغنچه‌های زرنگ و باهوش دانشور‌ینگجه، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيالاسود و الابیض عبیدی نیسی، ساجده ۱۴۴۲ق.
کتاب فارسيآموزش فعالیت‌های یادگیری در ریاضی (طراحی، اجرا و ارزشیابی) صادقی‌پور، سیدامیرمحمد ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيالغیمه الحزینه عبیدی نیسی، ساجده ۱۴۴۲ق.
کتاب فارسيمریم گل دختر دانشور‌ینگجه، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيایمنی زیستی در آزمایشگاه‌ها زمانی گرمسیری، فهیمه ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيروابط برند- مصرف‌کننده: مفهوم، سنجش، مدیریت   ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيمجموعه مقالات نبوی، سیدعابدین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينقوش و آرایه‌های تزیینی گنبد سلطانیه در طراحی تزئینات پوشاک و البسه بانوان (با تاکید بر طراحی تزیینات مانتو) ص‍ف‍اران‌، ال‍ی‍اس‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيانقلاب واژه‌ها مکی، آیدا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيزیبایی‌شناسی ادبی در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا فتاحی، سهیل ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکدخدا و زندان یونسی، غلامعلی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيبمب عادت حسین‌زهی، عابده ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيراز بی‌کسان: مجموعه شعر انصاری دزفولی، محمدباقر ‏‫‏‫۱۴۰۰‬‏-‬
کتاب فارسيخلاءهای جرایم فقهی در قانون مجازات اسلامی نیکبخت قهنویه، اکرم ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيهیچ در هیچ بهجتی، پیمان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدانستنی‌هایی در مورد سرگذشت یوسف پیامبر (ع) و یاران طاهری، سیدمسعود ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسياجرای ساختمان های بتنی آرنولد، ریک ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينادر ادبی، هانیه‌سادات ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآزمون‌های کارخانه‌ای ترانسفورماتورهای قدرت (آزمون‌های روتین و ویژه) ثبت تجربیات کاری (سری اول) خرمی‌ اجیرلو، رامین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيشرح حدیث اولوالالباب موسویان، سید‌عبدالله ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيالزامات فقهی سبک زندگی اسلامی ناظر بر پوشش زن و مرد سیادت، سیدمحمدحسن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيگل‌های پژمرده من (مجموعه داستان کوتاه) شکری، ناهیده ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچرا نمی‌آیی؟ (مجموعه شعر سپید) شکری، ناهیده ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيباز هم از ینگه دنیا شهزادی، بهمن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمطالعه‌ی فراترکیب و فراتحلیل بررسی تاثیر استفاده از درمان اکسیژن هایپربار بر زخم‌های مزمن صنعت‌كار، سیدامیر ‏‫۱۴۰۰.‬

کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400

 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسيدموکراسی در ینگه دنیا شهزادی، بهمن ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيتقدیر واژه‌ها: ( مجموعه شعر کلاسیک) شکری، ناهیده ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيحواس ویژه 🙁 آناتومی، بافت‌شناسی و جنین‌شناسی) سلیم‌نژاد، رامین ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيارمغان سروش شهبازی، داریوش ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيعشق‌های دروغین : مجموعه داستان کوتاه شمس، سیده‌معصومه ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيکاربرد روش‌های نوین پردازش تصویر در تخمین میزان بدخیمی تومورهای مغزی لیلی‌زاده، شادی ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکریستین بیل چونگ، هریسون ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچشم‌های تو فلاحی، سعید ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيفسخ نکاح در بیماریهای خاص زنان از منظر علم فقه رنجبر، حمیده ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيغزلیات فاحه : دفتر اول درویشی، حسن ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيدور اما نزدیک مینائی، مریم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدنیای این روزای من شیخ‌شعاعی، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫کاربرد استصحاب در حقوق موضوعه، دعاوی و رویه قضایی ایران خسروی‌ شغل‌آباد، محسن ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيخلاف جهت آب حاجبی، مصطفی ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيهدیه آسمانی حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيسال کهکشان حردانی، احمد ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيشیخ جابر حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبررسی نسیم دریا-خشکی و تاثیر جریانات میان مقیاس (به کمک آمار و شبیه‌سازی) رستمی قشمی، مرضیه ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيهوش مصنوعی در تشخیص و شناسایی به موقع سرطان پستان شیخ، خالد ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيپیشگیری از خودکشی در زندان   ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتوسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران موانع اقتصادی و عوامل عدم تحقق آن آریافرد، حامد ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيافزایش راندمان سیستم تبرید خودرو مهرآسا، پیام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکتاب کار اختلال شخصیت مرزی فاکس، ‏‫دانیل ج.‏‬ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبوسه بر قلب ماه مینائی، مریم ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسياثر طهماسبی، علی ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫سال‌های پایان قرن و وضعیت خبرگزاری‌های تهران (بر اساس معیار دبلیو. کیو. ای. تی)‬ امینی، فریبا ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيتشخیص زودهنگام بیماری آلزایمر با استفاده از سیگنال‌های مغزی (EEG) صافی، مهرنوش‌سادات ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيحرفی نیست چولکی، فرحناز ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيلوییزا صدای بهمن بصیریان، لوییزا ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيراهنمای عملی آموزش به کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری حاجی‌پور تازیانی، رها ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچرخه دهستانی زارچ، امیرمحمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيارمغان بهشت حسین‌زاده‌ فخاری، زهرا ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيمدیریت تغذیه‌ای برای دیابت بارداری دوئارته-گاردئا، ماریا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫اصلاح‌سازی سطح تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی پزشکی‮‬ حاتمی، نصیب‌اله ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسياسترس، بلوغ هیجانی، اعتیاد اصغرزاده، نسترن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيحسابداری دولتی (۲) صیادی، سجاد ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسياصول و مبانی والدگری و تاثیر آن بر سلامت روان کودک هاشمی، سیده‌فاطمه ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسي‏‫‬‭‭The impact of personality on vocabulary learning اولیاء، بهاره ‏‫۱۴۰۰‬‬
کتاب فارسيارتباط گسلش‌شناختی با پیشرفت تحصیلی عبداللهی، روزا ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيعلل پیدایش تروریسم و چگونگی پیشگیری از آن عبدی، مهدی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيبهبودی پس از بدرفتاری‌های عاطفی: کتاب کار کامتو، ترزا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيجادوی کودک درون لطفی‌ نوکابادی، علیرضا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيقلب‌قاپ ایزدی، حسن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمبانی جوش انفجاری پارامترها و کاربرد در صنعت پورجعفری کسمایی، مهدی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيکلیات مشارکت عمومی خصوصی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنی باب‌اناری، مرجان ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫ساختار قراردادی مشارکت عمومی خصوصی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنی باب‌اناری، مرجان ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسي‏‫به او بگویید دوستش دارم خلفی، حسین ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيخوزی نظری، ابوذر ‏‫‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫حکم فقهی بنای ضریح و مزار بر قبور معصومین (ع)‬   ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيعجیب ولی واقعی با دالی کلاین، ‏‫آدام جی.‬ ‏‫۱۴۰۰.‬
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسيلکه‌های رژ، لبه فنجان ارژنگ، غلامرضا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياندازه‌گیری همزمان هیدروکینون و کتکول حرمتی، مریم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمردی که بچه صدایش می زد بابا کریمی، ابوالفضل ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفراتر از پرواز انصاری، امین‌رضا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمبانی و رویکردهای خودمراقبتی و صلاحیت در مشاوره و روان‌شناسی هیوز، جری ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫جان‌پناه‬: مجموعه اشعار خاک‌رنگین، پیام ‏‫‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيدرد و دل با دریا مجاهد، محمد ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيفرصتی برای عاشقی محمدی‌ پردستی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمامان بیا به سیاره من احسان‌ نیارمی، آتنا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيحسابداری دولتی (۱) صیادی، سجاد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفانوس روح: مجموعه شعر اسدی نیازی، کبری ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياثر دل بختیاری، پریسا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتولید ابری با تکیه بر سیستم زمانبند تکاملی غلامی‌ کناری، پوریا ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيحقوق زوجه در قانون حمایت خانواده دوستی جارانی، نرگس ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيارتباط صنعت حمل‌و نقل با زنجیره تامین در صنایع غذایی فرجی، احمد ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيته فنجان قهوه شهبازی کاویجان، محمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيشاه علی حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيثریا حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيفریاد دل کلوندی، پریسا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيخرگوش دانا حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياحلام و دختران حردانی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيبوروکراسی و اداره امور ف‍رازم‍ن‍د، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيگورخرهای احمق کشاورز میرزامحمدی، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيسیاست خارجی ایران در بستر منطقه‌ای   ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيیک عمر تنهایی حسنی، آتنا ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسياصول و فنون تدریس (روش‌ها و الگوها) رجبی‌ هرسینی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيراهنمای عملی آموزش به کودکان بیش‌فعال و کم‌توجه قنبری، نسرین ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيمکانیسم‌های دفاعی و هوش هیجانی در خدمت تخلیه اضطراب کریمی، حسنی ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيرسیدن به اوج عملکرد بدنی در پیش‌فصل ولی، نورالدین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيرمالی و فالگیری در بستر سیاست جنایی سالاری، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمکث آخر (اگزیستانسیالیسم) مشرقی آذر، فرهاد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبه چه سوگند طهوری راد، محمد ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيداستان زندگی نویسندگان معروف خارجی طاهری، سیدمسعود ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسياصول مدیریت کلاس درس رجبی‌ هرسینی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآیین دادرسی کیفری در جرایم اقتصادی تابانی، مهراندخت ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫توانمندی در سازمان‌ها با پیامرسان تلگرام امینیان، محمدرضا ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيآنچه درباره اضطراب امتحان باید بدانید محمدحسنی، سلیمان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيروابط برند-مصرف‌کننده: مفهوم، سنجش، مدیریت   ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫پاسخ تشریحی آزمون‌های نظام مهندسی عمران (نظارت و اجرا) به تفکیک منابع مطابق با آخرین ویرایش منابع و آئین‌نامه‌ها …‬ درج کلید واژه هر سوال در پاسخنامه معمار ۹۸‬‬ شایگان، کاظم ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيکفایه‌التعلیم فی صناعه‌التنجیم م‍روزی‌ ب‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبلوغ عاطفی زوجین در بستر طرحواره رها شدگی و الگوهای ارتباطی قائینی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسي‏‫‭Laboratory skills in biochemistry   ‏‫۱۴۰۰‬
کتاب فارسيتب ماه مهرداد، ابوالقاسم ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسياثر تغییر پارامتر هابارد بر خواص الکتریکی، مغناطیسی، اپتیکی ترکیب YMnO3 جعفری، الهام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيپیش‌بینی رفتارهای پرخطر با خودتعین‌گری و تاب‌آوری زنده‌دلان، مهدی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيسالهای سکوت داداشی، سارا ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسياز یاد رفته مهرداد، ابوالقاسم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيسمفونی فراموشی مجیری، نگار ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفصل‌های دلتنگی مریم بیدلی، مریم ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيتو…دیگر هیچ حبیبی‌نیا، پریسا ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬‬
عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسيشوکران سکوت : مجموعه اشعار حسین‌زاده، رقیه ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسي‏‫رقص واژه‌ها‬‬ کرمی، خاقان ‏‫۱۴۰۰.‮
کتاب فارسي‏‫درمان وسواس با محوریت اکت (Act)‮‬ عشوریون، مریم ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫آوای مه‮‬ حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫اندوه آرام‬ حیدری، سمیرا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيحواترین آدم شیرزیی، بهاره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيعاشقانه‌های شهرزاد شمسی، سیده‌معصومه ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيصادرات نفتی و غیر نفتی در بستر قانون و مقررات حسینی‌کیا، نگار ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيکل کمبل، تی. کالین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمعجزه موسیقی وش، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچالش‌های اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در محاکم داخلی محمد‌لو، پروین‌دخت ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫حرف‌‎های چامک من: مجموعه اشعار‬ شهریاری، شهریار ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيسایه‌های شب: دلنوشته و دست‌نوشته‌ها‮‬‏‫ حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيروش تجزیه و ترکیب در زبان عربی طاهری، سیدمسعود ‏‫‌۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيموفقیت در مدیریت و دورکاری ک‍وک‌، س‍ارا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبهزیستی، عدالت و آموزش اسپرت، جنیفر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتاثیر ورزش بر بازتوانی بیماران قلبی هنرجو تندکار، فریبا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمدل‌های مدیریت ریسک سازمانی اول‍س‍ون‌، دی‍وی‍د ل‍وئ‍ی‍س‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياصول و مبانی آموزش خودگردانی، خودکارآمدی و خودیادگیری به دانش‌آموزان شریفی تشنیزی، شهپر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيگل واژه‌های خیال سلیمیان، اقدس ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيسیستم‌های خانواده و بهداشت روان انسان‌دوستانه جهانی چارلز، ‏‫لوری ال.‏‬ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيراهنمای عملی درمان سومصرف مواد در نوجوانان( با تاکید بر ذهن‌آگاهی) مظاهری، زهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫سلامت روانشناختی معلمان در بستر ویژگی‌های شخصیتی و هوش اخلاقی‮‬ بیدار طالشمکائیل، سمیه ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسي‏‫بیا در عاشقی دیوانه‌ام باش‮‬ نیکوپرور، مرجان ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيستاره مشرقی جوکار، مریم ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫‭Reading for university students احدی، میلاد ‏‫۱۴۰۰‬
کتاب فارسيپیله‌های پاره غفاری، شادیه ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيسرزمین موعود اوباما، باراک ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيکاهش پرخاشگری با روشهای تن‌آرامی رضائی کونپاپاق، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکلاغ غرغرو مرادی، الهام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫خودآموزی روشی برای حل مسائل در اختلالات یادگیری ریاضی‬ عبادی، علی ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيشفاعت و توسل از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت خیراندیش، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدر انتظار دیدن فردا رضائی، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‮‬‬
کتاب فارسينایین چهارراه تاریخی صادقی ناینی، غلامرضا ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسي‏‫باورهای غلط استرس و اضطراب دانش‌آموز تیزهوش با عادی‬ سلیمانی‌اصل، امیرعلی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيمجموعه شعر پرواز با بال‌های شکسته وش، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيیکی به شکل من حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيلیلایی: مجموعه اشعار سپید کوتاه پارسی طیبی، لیلا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدیوانه (مجموعه داستان) ۱۳۹۹- ۱۳۹۷ فلاحی، سعید ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآخرین دولت مرادی، سامان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبسترهای کشت گیاه ژربرا رسائی، قنبر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيرضایت شغلی معلمان در بستر سبک‌های رهبری مدیران فروتن راد، اعظم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآنسوی پل حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبه وقت رویا: دلنوشته و دست‌نوشته‌ها حکمی‌ جلیل‌زاده، طاهره ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسي‏‫خانواده‌درمانی با تاکید بر رویکرد نمادین – تجربی‮‬ ویتاکر، ‏‫کارل ا.‬ ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيکوچه‌های خاطره رستار، فرشته ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچله دوم بلورفروشان، نگار ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫کارآفرینی بانوان، چالش‌ها و موانع‮‬ رازی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيدو گفتار تربیتی در اربعین خدری، محمود ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمتدولوژی طراحی و پیاده‌سازی اپلیکیشن مهنی، محمدامین ‏‫‬‏۱۴۰۰.
 عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسيتحلیل رفتار متقابل اژدرلو، محمد ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيفارسی عمومی ملکی‌ شریف، بیتا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدر خانه ما عاشوری، سمیرا ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيمدیریت دانش با مهارت‌های مدیریت کوانتوم رازی، فاطمه ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيچکیده‌ای از زندگی شاعران و نویسندگان ایرانی طاهری، سیدمسعود ‏‫۱۴۰۰
کتاب فارسيخود مجازی در شبکه‌های اجتماعی شیرمحمدی، سبا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدرمان پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی و افسردگی نامداری، سارا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيجادوگر سرزمین من شاکری، احسان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينهایت ریاضیات کشاورز‌قاسمی، ابوالفضل، ۱۳۷۴ ‏‫۱۴۰۰‏-‬
کتاب فارسي‏‫تبیین جایگاه امامت و فلسفه آن در کلام عالم آل محمدصلی‌الله و علیه و آله‬ ملکی‌ شریف، بیتا ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسيظرفیت تحمل گردشگری: از نظریه تا عمل فردوسی، سجاد ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيیک لقمه ریاضی(با طعم بدفهمی‌های اعداد اعشاری) عابده‌مرادی، قاسم، ۱۳۶۳ ‏‫‬۱۴۰۰.‬‬‬
کتاب فارسيدگرگونی صنعت گردش‌گری همگام با تحولات نظام سرمایه‌داری فردوسی، سجاد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدفتر مشق فارسی ۵‌ام رستمی، لیلا،۱۳۷۰ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآدمک‌ها حدادیان، هادی ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيمقدمه‌ای بر درمان افسردگی مزمن (راهنمای عملی) قنبری، گوهر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيافزایش صمیمیت در بستر ایماگویی فاطمی، مرجان سادات ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيادبیات به سبک کامیونی وش، حسین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکاربست هوش‌های چندگانه و فناوری اطلاعات در یادگیری زارعی قبادی، برهان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياتصال زمین در تاسیسات الکتریکی پرویزی، احمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيخودم، خودم را می‌خورم ویسی، شاهرخ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيراهبردهای ارتقای هوش ریاضی-منطقی دانش‌آموزان زارعی قبادی، برهان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيقاصدک‌های سرگردان حسین‌زاده، رقیه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبه وقت بیداری شمعدانی‌ها: مجموعه اشعار سجادی، زهره ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبوته گل مغرور مرادی، الهام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمجموعه اشعار فراق یار هایل مقدم، کیوان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيفرشته‌ای بر خاک:‌مجموعه اشعار اسدی نیازی، کبری ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمولفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مبانی تدریس حل مساله زارعی قبادی، برهان ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيپرواز عشق: دلنوشته‌ها اسماعیلی مقدم، سعیده ‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيداستان‌های پل پورفریاد، آریا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبنده سفارشی خدا شیرازی، معصومه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيناسروده‌ها برپور، نساء ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيزنگ تفکـر حجازی‌ دهاقانی، زینب‌سادات ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيقصه مامو و می‌مو مرادی، الهام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچگونه خودگویی منفی را کنار بگذاریم؟ ه‍ل‍م‍س‍ت‍ت‍ر، ش‍اد ۱۴۰۰.
کتاب فارسيدروس دستور زبان فارسی به زبان ساده طاهری، سیدمسعود ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتاب آوری پرستاران و بحران کرونا صابری، زینب ‏‫۱۴۰۰..‬
کتاب فارسيشهری با آرزوهای گمشده پ‍ور‌رض‍ا، داری‍وش‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيروش تدریس سقراطی خمیرکار، مینا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکاربرد گیاهان زری اسکیپ در فضای سبز رسائی، قنبر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياحساسات لمسی و رفتار مصرف‌کننده راکات، مارگوت ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيروش‌های طراحی آنالوگ دارو خدایی، عارفه‌سادات ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيانفعال نخبگان سیاسی و بحران پاسخگویی در دوره پهلوی دوم ص‍ف‍اوردی‌، س‍وس‍ن‌ ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيحباب (دفتر اول مریم) رفیعی سقالکساری، امیر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمقدمه ای بر درمان اعتیاد پاکیزه‌روح، سیامک ‏‫۱۴۰۰. ‬
کتاب فارسيمبانی کاتالیز آنزیمی نجفی، محمد ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيشجاع باش اونیل، ‏‫پاپی ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسينگران نباش، شاد باش اونیل، ‏‫پاپی ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيکاهش اضطراب با معکوس‌سازی عادت و روش آرام‌سازی آذری، سارا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫جمعه‌ی طوفانی‮‬ خوه، فرشته ‏‫۱۴۰۰.‮‬
عنوان  پديدآور  تاريخ نشر 
کتاب فارسيتا مرز جنـــون شمسی، ولی ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيبازاریاب باهوش نژاد‌پرتوی، علیرضا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيانقلابی در نظام‌های آموزشی با ۳ فناوری نوین ذبیحی، فاطمه ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيریشه‌های عطف فلاحی، سعید ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيپروفسور علی‌اصغر خدادوست یونس‌زاده حقیقی، علیرضا ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيبلور عاشقانه بلوری، الهه ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيمن ناجی تو هستم محمودی، سپیده ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيدلنوشته‌ای برای پدرم شابونی، زینب ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيگام به گام تا رهایی از خشم ادیب راد، نسترن ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيچالش‌ها و مولفه‌های تربیت جنسی کودکان و نوجوانان محمودی، سپیده ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫کالبدشناسی آموزش ابتدایی در دوران پاندمی کرونا(ضرورت‌ها و چالش‌ها)‮ آزادی، محبت ‏‫۱۴۰۰.‮‬
کتاب فارسياین است… صادق هدایت اسماعیلی، بهنام ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيآهنگ لاغر گرگانی، شهلا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمجموعه درس‌نامه و نکات کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم بخش جغرافیا – سفر به قاره‌ها بختیاریان، فرزانه، ۱۳۷۴ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيکاربرد شخصیت‌شناسی اینیاگرام در کسب و کار قلیچ‌خان، ناهید ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيداستان‌واره‌هایم س‍ن‍گ‍ی‍ان‌، ف‍رش‍ت‍ه‌ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫Airbnb و ریسک در صنعت گردشگری‬ مال‌عزیزی، ناهید ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمدل تعالی سازمانی در مراکز بهداشتی‌درمانی روستایی بهشتی روی، بهارک ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسي‏‫جامعه‌شناسی انتخابات و رفتار سیاسی مردم‮‬ ق‍ل‍ی‍ک‍ی‌ م‍ی‍لان‌، بهمن ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسياز شعر تا احساس: اشعار و دلنوشته های مهربانو کلوندی، پریسا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينظامهای ارفاقی آزادی مشروط و نیمه آزادی از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی انصاری، یاسر ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينمایش گاه نمایش پورفریاد، آریا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتاثیر کارشناسی در دادرسی مدنی جلیل‌پیران، اسماعیل ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسينظام حقوقی حاکم بر مراجعه به آراء عمومی در ایران حسنیه، آرزو ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيمدیریت زنجیره تامین و بهینه‌سازی در ساخت پریم، هارون ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسياز زبان دل خود جابرانصاری، منصوره ‏‫‬۱۴۰۰.
کتاب فارسيعدالت ترمیمی و پیشگری از جرم در بستر جامعه مدنی و فرهنگ‌های سنتی مولودی، محمدامین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيهستی تبدیلات عمل قریشی، سيدرضا ‏‫‏‫۱۴۰۰.‬‬
کتاب فارسيراهکارهای آموزشی و تربیتی( ویژه معلمان) شجاعی، محدثه ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬‬
کتاب فارسيمسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارزش شرکت‌های بورسی صالحی، بیتا ‏‫۱۴۰۰.‬‬‬‬
کتاب فارسياز بلوغ فرزند خود چه می‌دانید؟ میراعلائی امین، زهرا ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسياستوا یک فصل دارد : دفتر سروده‌ها گلپر، پانته‌آ ‏‫۱۴۰۰.
کتاب فارسيگیاهان معطر، گنج درمانگران طبیعی قرایی، راضیه ‏‫‬‏۱۴۰۰.
کتاب فارسيخسارت‌های قابل مطالبه در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) میرزائی، میثم ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيتجزیه و تحلیل فضایی با ArcGIS در برنامه‌ریزی شهری   ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيترجمه گزیده‌ای از اشعار عاشقانه شاه اسماعیل صفوی به زبان عربی محمدزاده وانستانق، عباس ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيهرمان و گنجشک زیبا عسگری، پروین ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيدال: گزارشی در اقلیت گلپر، پانته‌آ ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيولایت نور طاهری، سیدمسعود ‏‫۱۴۰۰.‬
کتاب فارسيصدام بزن مبهم ترین دیوانه شاهرخی، تارا ‏‫۱۴۰۰.‬

کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400 کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400

کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400 کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400

کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400 کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400

کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400 کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400

کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400 کتابهای چاپ شده فروردین تا آبان 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *